pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Děti z Dobré Vody se zapojily do plánování budoucí podoby obce

Autor: Tisková zpráva - Český západ, o.s., Eva Haunerová | zařazeno: 5. 2. 2009 | přečteno 15454

Ze soutěže O nejhezčí rozkvetlé okno v Dobré Vodě u Toužimi (archiv sdružení Český západ, o.s.)Děti z Dobré Vody u Toužimi v Karlovarském kraji v těchto dnech malují svou představu přeměny obce, kde žijí. Díky iniciativě občanského sdružení Český západ se tak zapojily do projektu Společně v Dobré Vodě, jehož cílem je na základě představ a přání místních obyvatel zvelebit svépomocí tři veřejná prostranství v Dobré Vodě. Práce dětí budou představeny 14. března 2009 v Dobré Vodě na veřejném setkání občanů.

Oprava panelového domu v Dobré Vodě u Toužimi (archiv sdružení Český západ, o.s.)Projekt počítá s obnovou tří míst. Prvním z nich je prostor před panelovým domem, kde žije početná romská komunita. Dalším je prostor v blízkosti historického centra obce, kde nyní stojí kamenná studna, a posledním je prostor u smírčího křížku na okraji obce. „Děti se na malování rozdělily do tří skupinek, z nichž se každá věnuje právě jednomu z míst,“ říká Lucie Psohlavcová, která s dětmi v Českém západu pracuje. „Chceme, aby místa namalovaly tak, jak by se jim v budoucnu líbila. Děti také vymyslely jména pro patrony, jež jednotlivá místa chrání. Jsou jimi víla, skřítek a prapodivný zvířecí tvor. Ty pro děti namalovaly jejich maminky. Na dětech pak bylo, aby vymyslely legendu o tom, jak se patroni na místa dostali a jakým způsobem je chrání. V rámci keramického kroužku budou děti tyto patrony tvořit z hlíny,“ doplňuje Lucie Psohlavcová.

Okolí kamenné studny - jedno z míst, které chtějí obyvatelé v Dobré Vodě u Toužimi upravit  (archiv sdružení Český západ, o.s.)Všechny práce dětí budou představeny 14. března 2009 na prvním veřejném plánovacím setkání v Dobré Vodě. Při tomto setkání budou mít všichni obyvatelé obce i další zájemci příležitost přímo na jednotlivých místech vyjádřit své nápady na to, jak by tato místa mohla v budoucnu vypadat. Zohlední se také nápady dětí. Během setkání se účastníci dohodnou na nejdůležitějších změnách jednotlivých míst a předají vše architektovi. Ten podle nich vytvoří konkrétní návrh. Na základě konečného návrhu pak začnou společné brigády obyvatel Dobré Vody, které budou probíhat až do října letošního roku. V říjnu pak budou nově upravená místa slavnostně otevřena.

Děti z Dobré Vody u Toužimi na prolézačce (archiv sdružení Český západ, o.s.)Projekt Společně v Dobré Vodě podpořila Nadace České spořitelny skrze Nadaci VIA částkou 200 000 Kč. Realizátory projektu jsou občanské sdružení Český západ, osadní výbor Dobré Vody, domovní výbor panelového domu a všichni obyvatelé obce – děti i dospělí. Partnery projektu jsou město Toužim, které projekt podporuje, umožňuje jeho propagaci v místním tisku a souhlasí s jeho realizací na pozemcích města, dále Klášter Nový Dvůr, který prostřednictvím Nadace Znovuzrození projekt spolufinancuje a rovněž souhlasí s jeho realizací na svých pozemcích, stejně jako pan Josef Kříž a paní Anna Radová, kteří souhlasí s realizací projektu na svých pozemcích.
Více informací o projektu mohou zájemci najít na internetových stránkách
www.cesky-zapad.cz
nebo na veřejných vývěskách v obci.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé, zajišťuje individuální doučování dětí, poskytuje sociální služby a zapojuje občany do veřejného života. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou.Český západ o.s.
Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi.Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi (Karlovarský kraj) od roku 2002. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti.

Poslání sdružení
Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je, podle členů sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

Naše činnost:
- Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.
- Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporujeme je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj.
- Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme individuální doučování.
- Vytváříme pracovní příležitosti a pomáháme s uplatněním na pracovním trhu.
- Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů.
- Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni.
- Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.).
- Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních institucí.

Principy naší práce:
- Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.
- Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.
- Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve společnosti.
- Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytváří skutečné plány, které se realizují.
- Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům umožnit, aby si problémy řešili svépomocí a měli tak život ve svých rukou.
- Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od 23. dubna 2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna.Související články:
Předvánoční ledová Vídeň - 04.01.2010
Blog POSLEPU byl na konferenci „Online marketing pro neziskovky“ vyhlášen nejlepším blogem neziskové organizace za rok 2009 - 03.01.2010
Vláda schválila materiál ministra pro lidská práva Michaela Kocába - 26.12.2009
V úterý 22. prosince se již popáté sejdou obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, hosté a přátelé při Putování za živým Betlémem - 20.12.2009
Český západ získal cenu Gypsy Spirit 2009 - 06.12.2009
Historicky první cenu Festivalu Modré dny za celoživotní přínos v otázce rasismu získal Petr Uhl, druhým oceněným je fotograf Jindřich Štreit - 03.12.2009
V sobotu 5. prosince sledujte záznam ze slavnostního předávání cen Gypsy Spirit 2009 - za neziskový sektor získal nejvyšší ocenění Český západ - 02.12.2009
Adventní tvořivé kurzy pro veřejnost v plzeňském Dobročinném obchodě Buťi - 25.11.2009
Na Vysočině se letos koná už sedmý ročník Festivalu Modré dny - 12.11.2009
V pátek 13. listopadu ve 14 hodin končí možnost nominací v projektu Gypsy Spirit 2009 - ocenění dobré praxe v oblasti integrace Romů - 12.11.2009
Zaměstnanci KPMG Česká republika se rozhodli podpořit Klub Klubíčko Beroun - 08.11.2009
Ministr pro lidská práva Michael Kocáb zahájil projekt Gypsy Spirit, jenž chce vytvořit tradici oceňování dobré praxe v oblasti integrace Romů - 30.10.2009
Obyvatelé Dobré Vody slavnostně otevřeli upravená místa v obci - 29.10.2009
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb Mám spolužáka se zdravotním postižením“ - 24.10.2009
V brněnském klubu Fléda se 14. listopadu odehraje 8. ročník multikulturního festivalu Django Fest - 22.10.2009
Dobročinný obchod Buťi nabízí nově tvořivé kurzy pro veřejnost - 17.10.2009
Klub mládeže Maják na českobudějovickém sídlišti Máj oslavil první výročí - 13.10.2009
Buťi – Dobrý obchod Českého západu v Plzni si získává zákazníky, dárce i dobrovolníky - lze tam koupit použité věci, ale i výrobky chráněných dílen - 05.10.2009
Předsudky vůči Romům – a jak je ovlivňuje výuka romistiky - 29.09.2009
Občanské sdružení Český západ hledá dobrovolníky pro svůj nově vznikající dobročinný obchod BUŤI, jehož výtěžek je zcela určen na dobročinné účely - 10.09.2009
Český západ otevírá v Plzni dobročinný obchod - 26.08.2009
Vyšlo Romano hangos číslo 10-2009 - 26.07.2009
Obyvatelé Dobré Vody pracovali již potřetí na úpravě obce i přes nepřízeň počasí - 23.07.2009
Obyvatelé Dobré Vody již potřetí společně pracovali na úpravě obce - 22.07.2009
V Knoflíkové sbírce se vybralo 10 tisíc a sbírka pokračuje dál - 07.07.2009
Romské děti z Dobré Vody oslavily konec školního roku se skauty - 04.07.2009
Český západ pořádá v sobotu 27. června ve spolupráci s plzeňským skautským oddílem Vločka Skautské soutěže - 27.06.2009
Knoflíková sbírka přispěje na nové společenské centrum v Dobré Vodě - 18.06.2009
„Rozhodnutí je nejtěžší krok na cestě k cíli“ – Arbor Vitae – letní zážitkový kurz - 10.06.2009
Český západ získal prestižní ocenění - 09.06.2009
Lidé mohou přispět na nové společenské centrum v Dobré Vodě u Toužimi - 02.06.2009
Romský taneční kroužek se představí na Jarních dnech v Zahradě Teplá - 07.05.2009
Děti z Dobré Vody zavěšovaly ptačí budky - 03.04.2009
Obyvatelé Dobré Vody mění obec pro sebe i turisty - 20.03.2009
Hra GhettOut ukazovala dětem, jak se dostat z ghetta - 03.03.2009
Kulatý hranatý stůl – aneb Co nového v sociálních službách po Bed in? - 15.02.2009
Zimní slunce - 20.01.2009
Letní dům a Dětský domov v Krompachu uspořádali devátou Andělskou slavnost - 25.12.2008
Projekt CROSSROADS, mezinárodní letní seminář mladých lidí se zdravotním handicapem - 13.10.2008
Děti nemají zkušenosti s postiženými spolužáky - 28.09.2008
Romské děti byly poprvé na táboře, přijely nadšené - 10.08.2008
Ministerstvo školství přispěje školám na financování asistentů pro handicapované děti - 01.08.2008
Děti z Dobré Vody slavily svůj svátek se skauty - 09.06.2008
Máme otevřeno?, o. s. pořádá autorské čtení Petry Procházkové - 12.05.2008
Sraz mládeže po evropsku - 07.06.2007
Zdraví a hendikepovaní pod jednou střechou - 23.05.2006
Bojíte se vozíčkářů? A chcete to změnit? - 12.04.2006


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+