Chaloupky o. p. s. - logo Společnost pro Fair Trade ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek připravila na pondělí 30. března seminář s netradičním názvem „WATOTO – světem k jiným dětem“. Seminář je určen pro učitele mateřských škol a 1. a 2. ročníků škol základních. Za zajímavým názvem se ukrývají metody multikulturního vzdělávání pro nejmenší děti.

    „Účastníci semináře se interaktivní formou seznámí s metodami příručky WATOTO, která usnadňuje začlenit multikulturní výchovu do výuky,“ řekla Hana Zachová ze střediska Ostrůvek. WATOTO seznamuje děti s jinými kulturami prostřednictvím fotografií se stejně starými dětmi z jiných koutů světa (Bolívie, Filipíny, Keňa, Honduras). Témata k povídání, náměty na výtvarné aktivity a mnoho nových her pomáhají dětem proniknout do životů geograficky vzdálených dětí a zjistit tak, že toho s nimi mají společného více, než se na první pohled může zdát.

    Metodická příručka WATOTO se v ČR objevila jako reakce na rostoucí potřebu materiálů pro předškolní vzdělávání, které by efektivně odrážely okolní svět. Vytváření povědomí o odlišných lidech, kulturách a respektu k nim představuje nepřetržitý proces a cílem této příručky je poskytnout řadu nápadů pro krátkodobé i dlouhodobé projekty.

    Na seminář je nutné se přihlásit do 20. března. „Přihlášky přijímáme telefonicky, mailem i poštou,“ upřesňuje Zachová. Více informací o semináři, včetně přihlášky, najdete na internetové stránce www.chaloupky.cz.

    Více informací poskytne: Hana Zachová, 566 522 831, 731 440 924, hana.zachova@chaloupky.cz


    Středisko ekologické výchovy Ostrůvek se jako pracoviště Chaloupky o.p.s. dlouhodobě věnuje jednodenním programům pro mateřské, základní i střední školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě této činnosti pořádá také řadu akcí pro veřejnost, nabízí poradenství a konzultace v oblasti ekologie a specializovanou ekologickou knihovnu. Středisko Ostrůvek sídlí ve Velkém Meziříčí na adrese Ostrůvek 2. Více informací na www.chaloupky.cz