Forum 2000 Nadace Forum 2000 připravila letos již 10. jubilejní ročník Veletrhu neziskových organizací (tzv. NGO Market), který se bude konat v pátek 24. dubna 2009 v prostorách La Fabriky na ulici Komunardů 30 na Praze 7. Veletrh neziskových organizací je jednodenní akce, která umožňuje českým i zahraničním „neziskovkám“ prezentovat svou práci široké veřejnosti. Letošním sloganem „Pomáhat není luxus“ chce akce motivovat širokou veřejnost k podpoře neziskového sektoru. Na Veletrhu mají organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice a dalších oblastech možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

    I letos bude program Veletrhu obohacen o sérii doprovodných akcí. Specializované semináře a diskuse o aktuálních problémech neziskového sektoru budou určeny především zástupcům neziskových organizací, ale také široké odborné veřejnosti. Pro laickou veřejnost připravujeme zajímavé workshopy, jejichž cílem je interaktivní formou seznámit návštěvníky s činností jednotlivých organizací.

    V mezinárodní sekci své aktivity představí organizace ze sousedního Polska a Maďarska, ale také ze vzdálenějších zemí jako Taiwan, Velká Británie, Rusko, Bělorusko, Gruzie, Arménie a další.

    V multimediální sekci v prostorách kavárny La Fabriky budou v průběhu dne promítány krátké dokumenty a spoty domácích i zahraničních neziskových organizací. Vstup pro návštěvníky a možnost prezentace pro neziskové organizace na Veletrhu je zdarma.

    Více informací naleznete na oficiální stránce Veletrhu www.forum2000.cz/ngomarket.