Aleje v české krajině mají po středě (17. 6. 2009) větší šanci, a to díky přijaté novele zákona o ochraně přírody. Nová právní úprava ruší výjimku, která umožňovala silničářům plošné kácení stromořadí podél silnic bez povolení. Současně zůstává zachována v plné míře pravomoc České inspekce životního prostředí zastavit i vydané povolení, pokud by bylo vydáno nesprávně.

    Více:
    http://www.osnoviny.cz/petice-pomohly-novela-zakona-ochrani-lepe-stromoradi