pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Skautská výstava ve Voticích

Autor: Pavel Linhart - Čert | zařazeno: 21. 5. 2010 | zařadil/a: -maj- | přečteno 15428

Rozsáhlá expozice mapovala cestu votického skautingu jeho od počátků v r. 1945 až do dnešní doby. (Foto archiv Pavla Linharta)Skauting slaví letos dvacetiletí od třetí obnovy Junáka v České republice. Poprvé zakázali skautskou organizaci v r. 1940 Němci; v r. 1949 se skauti dočkali svého zákazu podruhé, tentokrát od komunistického režimu, a potřetí v r. 1970, kdy zasáhli normalizátoři proti obnovenému Junáku se stejnou razancí jako po únorovém puči v r. 1948. Doufejme, že dnes, po dvaceti letech práce Junáka v naší republice, už nic podobného nehrozí.

Votický skauting vznikl po 2. světové válce v r. 1945 a úspěšně se rozvíjel až do r. 1948. Tehdejší početné středisko vedli bratři Vejvara, Pechan a Kašpar, dívčí oddíl sestra Hájková. Skauti pořádali letní tábory a celou řadu skautských i veřejných akcí. V r. 1948 došlo k útlumu činnosti a následně se na 20 let Junák i ve Voticích odmlčel. V r. 1968 však obnovil na tři roky znovu činnost. V čele střediska stáli bratři MUDr. Čermák–Jir a Kašpar. Skauti měli v době pražského jara mimořádnou podporu veřejnosti a také velkou členskou základnu. Za krátkou dobu se podařilo vybudovat skautské klubovny a pro děti pestrý program skautských praktik, vrcholících letním táborem.

Činovníci Junáka debatují u příležitosti votické výstavy o principech a vývoji skautingu. (Foto archiv Pavla Linharta)Bohužel v r. 1970 došlo znovu k likvidaci a také postihu některých činovníků, kteří odmítli přechod do PO SSM (Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže, poz. red.). Místní mocipáni předali klubovní areál pionýrům, kteří v brzké době klubovny devastovali. Na krátkou dobu v r. 1973 převzal poškozený areál Tábornický oddíl mládeže, který provedl v klubovnách nezbytné opravy, ale po zhruba roční existenci byl i tento oddíl zakázán, jako nevhodný konkurent PO SSM při místní ZŠ. V osmdesátých letech minulého století získal klubovny Turistický odbor TJ Spartak Tesla Votice pod vedením sestry Břicháčkové a po vzniku turistických oddílů mládeže /tzv. TOMů/ byl tento areál zase úspěšně využíván.


Junák - svaz skautů a skautek ČRV r. 1990 obnovil votický Junák činnost pod vedením br. MUDr. Jiřího Čermáka–Jira. Protože se klubovny už skautům nevrátily, požádali tehdy skautští činovníci vedení MěNV Votice o přidělení jiného objektu ke skautské činnosti. Byl jim nabídnut zděný objekt pod sokolovnou, postavený pro potřeby bývalého SSM. Skauti s díky tuto nabídku přijali. Za dvacetiletím práce Junáka je vidět řada úspěšných akcí, letních táborů, víkendovek, brigád, soutěží a také spolupráce s orgány města Votice. Samozřejmě že byly i časy méně úspěšné, středisko se potýkalo – a dodnes se potýká – s nedostatkem ochotných a schopných vedoucích, děti mají na výběr i mnoho jiných atraktivních aktivit v různých kulturních, sportovních a volnočasových spolcích. Schází i výraznější podpora veřejnosti a rodičů, přesto jsou skauti nezpochybnitelnou a činorodou nabídkou pro votické děti a mládež. Svoji pestrou činnost nabízejí i v nejrůznějších akcích pro veřejnost, jako jsou Dny otevřených dveří, soutěže ve stolním tenise, besídky a sportovní a soutěžní odpoledne.

Již od počátku devadesátých let středisko pořádá tematické výstavy. První byla v r. 1990 ve výlohách votické Mototechny, další v kině a poslední skončila před několika dny v areálu Stanice ochrany fauny P. Křížka. Tato výstava, určitě největší, která byla skauty instalována, mapovala cestu votického skautingu od začátků v r. 1945 až do poslední doby. Její příprava začala již na počátku letošního roku. Br. Linhart, který obhospodařuje archiv střediska, se rozhodl požádat občany Votic a okolí o předání nebo zapůjčení nejrůznějších skautských dokumentů a artefaktů vztahujících se ke skautské problematice, případně k památkám na skautskou činnost jejich rodinných příslušníků z dob především těsně poválečným. Bohužel, neozval se téměř nikdo.

Na vernisáži výstavy ve Voticích (Foto archiv Pavla Linharta)Spíš se přihlásili skauti z jiných míst republiky, kteří zapůjčili nebo darovali některé zajímavé věci pro potřeby výstavy. Přesto se podařilo shromáždit dostatek zajímavého a hodnotného materiálu. Na výstavě mohli návštěvníci vidět fotky z jednotlivých letních táborů od nejstaršího v r. 1947 v Sedlečku, přes tábor u Čapkova mlýna na Lužnici u Soběslavi v r. 1970 až po tábory, organizované po r. 1990, tedy tábory u Červeného Hrádku, Dublin, Radíče, Chalup a Štílečku. Dále zde byl vystaven seriál fotografií z nejrůznějších skautských podniků, např. ze skautských Majáles v r. 1993 ve votické sokolovně, ze Závodů světlušek a vlčat a Svojsíkova závodu, z činnosti elokovaného oddílu ve Vrchotových Janovicích, z výpravy na pražský Fénix atd. K prohlídce byla připravena i fotoalba z práce janovického oddílu, ve kterých tuto činnost včetně výstavby janovické klubovny obětavě a pečlivě dokumentoval br. Jir a také několik jeho deníků, které jsou zajímavou historií jeho vedení janovického oddílu nejen co by skautského, ale i z dob totality, kdy halil svoje skautování pod rouškou biokroužku při janovické ZŠ.

Velmi hezká byla vernisáž celé výstavy, kdy po úvodním slově vůdce střediska br. Linharta vystoupila hudební skupina bývalých skautských odchovanců br. Jira z Říčan, nyní již prošedivělých oldskautů, s kytičkou starých známých skautských písní a závěrem byl promítnut 18 let starý videozáznam z jednoho z prvních táborů po r. 1990. Na vernisáži se sešlo mnoho skautů ze Středočeského kraje včetně vedení benešovské okresní rady Junáka. Součástí výstavy byl i oddíl, věnovaný jednak činnosti České rady dětí a mládeže (ČRDM), a jednak Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Středisko je členem této společnosti již od jejího vzniku a realizuje náměty a podněty při vedení skautských oddílů. Ve své knihovničce má převážnou většinu děl tohoto skautského spisovatele a snaží se vést své členy nejen k četbě, ale i k využívání metodiky, zejména na táborech. Poselství Foglarova díla je nadčasové, a proto ho středisko bude využívat i v budoucnu.

Votická výstava poskytla příležitost i k neformální diskusi se starostou Junáka Josefem Výprachtickým - Josém (vpravo). Foto archiv Pavla LinhartaZajímavým zpestřením výstavy byla i beseda se starostou Junáka br. ing. Josefem Výprachtickým – Josém. Byla to naprosto neformální výměna názorů na současnou situaci v Junáku, na práci ústředí i vedení oddílů a střediska, na časopisy, kroje, financování, prostě na vše, co zajímalo přítomné. José se nevyhýbal ani palčivým otázkám, odpovědi byly upřímné a kvalifikované. Byl to skvělý večer a středisko je za návštěvu br. Josému velmi vděčné. Výstava splnila svůj účel, představila veřejnosti jednak skauting, a jednak letitou práci střediska. Pomyslnou kaňkou je pouze malá účast votických občanů, přes masivní propagaci plakátováním, novinovou i rozhlasovou propagací. Ale výstavu vidělo mnoho školních dětí a učitelů, kteří navštívili výstavu buď přímo, nebo v návaznosti na program, který zajišťuje v prostorách Ochrany fauny, kde výstava byla instalována, významná votická ochranářská organizace pod vedením br. Pavla Křížka, bývalého člena votického Junáka. Skauti ochranářům moc děkují za vstřícný a aktivní přístup k pořádání výstavy a těší se i na další spolupráci v budoucnosti.

Výstava skončila, ale votičtí i janovičtí skauti se již připravují na letošní letní tábor, který bude uspořádán na tábořišti PRJ na Červeném Hrádku v první polovině července. Další velkou akcí, které se budou účastnit s plným nasazením, bude podzimní okresní Jamboree v Benešově. Tato velkolepá akce, které dali pořadatelé název „Benajamin 2010", bude vyvrcholením oslav jubilejního skautského roku, dvacetiletí českého Junáka.Související články:
Skauti a Plzeňané podpořili hendikepované děti částkou téměř 16 tisíc korun - 26.12.2010
Betlémské světlo 2010 - 16.12.2010
Skauti měli problémy při převozu Betlémského světla do Čech - 13.12.2010
Plzeňští skauti podpoří prodejem vánočních dárků hendikepované děti - 11.12.2010
Fenomény dnešní doby a my – téma semináře pro 700 skautů z celé ČR - 03.12.2010
8800 lidí hlasovalo: nejzajímavějším moravskoslezským projektem je skautské centrum - 25.11.2010
Z nevýhody výhoda – nevšední seminář pro oddílové vedoucí - 06.11.2010
Skauti ze Starého Plzence oživí školu EKOhrátkami - 04.11.2010
Plzeňští skauti zvou holky a kluky na Drakiádu - 07.10.2010
Češi v Etiopii otevírají dvě nové školy. Příští týden budou skauti vybírat na další - 02.10.2010
Skauti, kteří v lese u hradu Choustník na Táborsku plnili v pondělí v noci bobříka odvahy, zachránili mladíka, který uvízl v hradní hladomorně - 30.09.2010
Skauti zvou na závody: Projeďte napříč Prahou, přes tři jezy! - 27.09.2010
Závod vodních skautů „Napříč Prahou – přes tři jezy“ je otevřen veřejnosti - i vy máte možnost projet na lodi Prahou a vltavskými šlajsnami - 25.09.2010
Září – měsíc skautů – akce pro 30 tisíc dětí - 19.09.2010
Skautské příměstské tábory jsou v plném proudu - 20.08.2010
180 skautů a skautek vyráží na 10. Středoevropské jamboree do Maďarska - 30.07.2010
Čech zvolen členem vedení evropského skautingu - 20.07.2010
Stovky holek a kluků z Plzně čeká dobrodružství na více než 30 skautských táborech - 05.07.2010
Nechte se vyhecovat na Závod tří vrchů - eXtrémní závod dvojic - 03.07.2010
23 000 dětí stráví léto na skautském táboře - 24.06.2010
Před týdnem proběhla akce KAPKA - na otázky odpovídal Ondřej Bolek, lékař, skaut a dárce kostní dřeně - 19.06.2010
Liberečtí skauti zvou na výstavu k 90 letům skautingu v Liberci a 100 letům vodního skautingu v radničním sklípku v Liberci - 12.06.2010
Nechte si umýt sklo a přispějte tak na pomoc nemocným leukémií - 10.06.2010
Týden s veterány? Zážitek na celý život! - 30.05.2010
Koloběžková „24“ - plzeňští skauti zvou na koloběžkovou dvacetičtyřhodinovku - 28.05.2010
Skauti jdou k volbám! - 24.05.2010
Výstavu Poklady skautské knihovny můžete navštívit od 1. května v Nižboře - 02.05.2010
Na popravené členy odboje vzpomínalo na Ivančeně v Beskydech přes 2000 skautů - 28.04.2010
2000 sazenic stromků rozdají skauti v Praze – Vyrůst mezi stromy – na Náměstí Míru vyroste les - 22.04.2010
Dvacet let Uraganu - výstava k 20 letům obnoveného skautského střediska Uragan Zbraslav zve návštěvníky o víkendech - 18.04.2010
Plzeňští skauti pomáhali s Apriliádou – díky nim ožil velbloud i strašidla - 14.04.2010
V Opočně skauti a skautky šili a zdobili panenky pro UNICEF - 15.03.2010
Plzeňští skauti vyjadřují podporu Tibetu - 09.03.2010
V sobotu 27. února zvou plzeňští skauti širokou veřejnost na 18. plzeňský skautský ples - 25.02.2010
Thinking day – Den zamyšlení - 22.02.2010
HelpDesk – setkání skautských vedoucích v Brně - 19.02.2010
S Václavem Břicháčkem - Gigantem se přišly rozloučit 11. února 2010 téměř čtyři stovky skautů, bývalých žáků i absolventů kurzů Prázdninovky - 13.02.2010
Pracovní nabídka – šéfredaktor www.teepek.cz - zajímavá nabídka kreativní práce na 0,5úvazku. - 30.01.2010
Pracovní nabídka – informační redaktor - mnohostranná pozice v oblasti interní komunikace v Junáku na polovinu úvazku - 29.01.2010
Plzeňští skauti přispěli handicapovaným dětem na vybudování keramické dílny - 24.01.2010
Motiv? Chtěli jsme zažít něco, co tu předtím nebylo - píše o mladých lidech z Vodňan Strakonický deník - 23.01.2010
V Praze budou o víkendu strašidla - 07.01.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Ceny v soutěži Zlatý oříšek
11. 1. 2021, 420x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 615x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+