V Kojetíně na Přerovsku proběhlo mezinárodní integrativní setkání slyšící i neslyšící mládeže. Jde o unikátní projekt s názvem „Together Against Barriers“, který pořádalo občanské sdružení Together Czech Republic. Tato mládežnická výměna probíhala od 27. února do 6. března 2012 a projektu se účastnilo 30 mladých lidí ze 6 evropských zemí: Česká republika, Estonsko, Portugalsko, Řecko, Francie a Itálie.

  Mezinárodní integrační projekt Together Against Barriers

  Projekt „Together Against Barriers“ V každém týmu je tak několik neslyšících stejně jako slyšících účastníků, z nichž někteří pocházejí z neslyšících rodin. Projekt je realizován díky grantu z programu Evropské unie Mládež v akci. Jak již název napovídá, během výměny mají účastníci společně bojovat proti bariérám a bourat stereotypy, které slyšící a neslyšící navzájem často mají.

  Mezinárodní integrační projekt Together Against Barriers Hlavním tématem projektu je kultura, která bude prezentována v mnoha podobách. Účastníci si ve workshopech vyzkoušejí různé druhy divadla, naučí se, jak neslyšící vnímají hudbu a jak zpívají atd. Součástí programu byly na začátku také rozličné seznamovací hry a teambuildingové aktivity. Každý den také probíhá výuka mezinárodního znakového systému, který je umělým prostředkem komunikace společným pro všechny neslyšící. Druhý den se také uspořádala v Kojetíně soutěž v malých mezinárodních týmech, kdy úkolem bylo kreativně vytvořit fotky na téma: Slyšící a neslyšící svět. Finálové fotky jsme zveřejnili na Facebooku, kde veřejnost hlasuje a rozhoduje o vítězi.

  Mezinárodní integrační projekt Together Against Barriers Víte, jak probíhá komunikace na výměně, kde se sešlo tolik rozdílných jazyků? Ze začátku si museli všichni trochu zvykat, navzájem se přizpůsobit, ale dosud jsme nezaznamenali větší potíže. Hlavní je, že všichni účastníci jsou motivovaní se navzájem učit. Oficiální program a prezentace se překládají z angličtiny do českého znakového jazyka a poté do mezinárodního znakového systému, případně opačně.

  Mezinárodní integrační projekt Together Against Barriers Mezinárodní integrační projekt Together Against Barriers Další nedílnou součástí tohoto mezinárodního projektu je i interkulturní učení. První večer byla uspořádána multikulturní večeře v místním Domě dětí a mládeže, kde se také odehrávají všechny workshopy. Každá země nabídla ochutnávku svých národních specialit. Každý následující večer byl v režii jednoho týmu, který ostatním účastníkům svou zemi představil a zábavnou formou (hra, tanec, zpěv..) přiblížil své národní zvyklosti. Během projektu se mladí Evropané také podívali na Kojetínskou radnici, kde je čekalo setkání s panem starostou. Během výletu do Brna mladí účastníci navštívili místní klub pro neslyšící. V pondělí 5. 3. se v Domě dětí a mládeže v Kojetíně uskutečnilo závěrečné vystoupení, na kterém účastníci vystoupili s tím, co se za týden naučili. Na programu také byly zkrácené prezentace jednotlivých zemí, programu Mládež v akci a různé hry.

  občanské sdružení Together Česká republika