Loni projekt Witaj oslavil deset let a úspěchy je vidět, přesto německé ministerstvo školství hodlá výuku lužické srbštiny omezit.

  Děti se učí ve školkách v Dolní i Horní Lužici dvojjazyčně podle projektu Witaj! (foto Nowy Casnik)

  Projekt Witaj – to je výuka a užívání lužické srbštiny ve školkách, základních školách a školních družinách. Tento projekt je možná poslední šancí na oživení dolní lužické srbštiny, šancí na zachování jazyka našich severních slovanských sousedů, aby byl používán v běžném životě a rodiče jej předávali svým dětem z pokolení na pokolení.

  Proti omezení výuky lužické srbštiny protestovali studenti před Krajským sněmem (na snímku s ministryní školství dr. Martinou Münchowou; foto Nowy Casnik) Braniborské ministerstvo školství, mládeže a sportu však od září tohoto roku chce Witaj-výuka v základních školách v Dolní Lužici drasticky omezit.
  Česká Společnost přátel Lužice se snaží o podporu lužickosrbského školství. Napsala Otevřený dopis – protest proti chystanému omezení Witaj-výuky na základních školách v Dolní Lužici, adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a sportu, ministryni Dr. Martině Münch, a vydala také petici, kterou můžete podpořit i vy.

  Děti jedné z mnoha dvojjazyčných školek (Panschwitz-Kuckau - Pančicy-Kukow) Ve školkách v Horní a Dolní Lužici se učí lužickou srbštinu více než 1.300 dětí podle modelu WITAJ.
  Jak to funguje?
  Vychovatelka či učitelka hovoří se všemi dětmi – bez rozdílu, zda mají srbsky nebo německy hovořících rodiče – výlučně lužickosrbsky. Tato metoda imerze [imergere = ponořit se’ (do cizojazyčného světa)] je mezinárodně používaná metoda, která se ukazuje jako nejefektivnější při osvojování cizí řeči v raném věku. Tak se srbštinu bez problémů mohou naučit i děti z německých rodin, které mohou později absolvovat výuku ve škole v lužické srbštině.
  Děti, které absolvovaly dvojjazyčnou školku, mohou pokračovat i na základní škole, případně na gymnáziu.
  Kromě toho se učí lužickou srbštinu na školách jako cizí jazyk dalších 2.700 dětí.
  Projekt Witaj navázal na starší podobný starší úspěšný projekt ve francouzské Bretani, kde hrozil zánik původního keltského jazyka – bretonštiny.

  Děti jedné z mnoha dvojjazyčných školek (Panschwitz-Kuckau - Pančicy-Kukow) Kdo jsou Lužičtí Srbové? Jsou slovanským národem obývajícím Lužici, historickou zemi, která navazuje na severní hranici Čech. K Lužickým Srbům se v současné době hlásí zhruba 60 000 osob. Lužičtí Srbové jsou posledními potomky kdysi širokého slovanského osídlení sahajícího podél Labe až k Baltskému moři. Předchůdci dnešních Lužických Srbů, slovanské kmeny Lužičanů a Milčanů, osídlili Lužici zhruba v 5. – 7. století. Německým výbojům tyto kmeny podlehly v 10. století.

  Děti se v dvojjazyčných školkách setkávají i s pamětníky, kteří mluví lužickou srbštinou (školka v Panschwitz-Kuckau - Pančicy-Kukow) Přes velký německý útlak si udrželi obyvatelé Lužice jazyk i zvyky až do počátku 20. století.
  V poválečné NDR byli Lužičtí Srbové vnímáni a podporováni spíše jen jako folklorní zvláštnost. Obrovské škody lužickosrbské kultuře a identitě v období NDR napáchala povrchová těžba hnědého uhlí, kvůli níž bylo částečně nebo úplně vysídleno přes 100 převážně lužickosrbských vsí a příliv německého obyvatelstva do průmyslových oblastí Lužice za prací.
  Více najdete na: http://www.luzice.cz/

  Lužicko-srbská škola v Chotěbuzi (Cottbus) Více o projektu zachování jazyka našich nejbližších severních slovanských sousedů najdete zde:
  http://stare.luzice.cz/?rubrika=7

  http://witaj-sprachzentrum.de/files/Dzelawosc%20RCW%20-%20ce.pdf

  Otevřený dopis – protest proti chystanému omezení Witaj-výuky na základních školách v Dolní Lužici:
  http://www.luzice.cz/home/zpravy/zpravy.dot?id=17993

  Petici Witaj 2012 je možno stáhnout zde:

  http://www.luzice.cz/dotAsset/18006.doc

  Poznámka: Podepsané petiční listy zasílejte, prosím, co nejdříve (nejpozději do 31. července 2012) na adresu: Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1. Petiční listy můžete také vhodit do schránky Společnosti přátel Lužice umístěné na budově Lužického semináře nebo osobně tamtéž předat během otevíracích hodin (Otevírací hodiny Lužického semináře a Hórnikovy lužickosrbské knihovny od 1. července 2012: úterý 15 – 17 hodin, viz www.luzice.cz). Za vaši podporu děkuje Společnost přátel Lužice!