Vesměs tušíme, alespoň my, co tudy často jezdíme, že na Bertramce, stanici tramvají od Anděla směrem do Košíř, je hřbitov. Ale jen skuteční znalci Prahy vědí, že jde o Malostranský hřbitov a že všudypřítomný břečťan tady ukryl vzácnou galerii plastik z 19. století.

  Celý článek:
  http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/284445-malostransky-hrbitov-na-smichove-je-klenot-o-nemz-nevedi-ani-rodili-prazane.html

  Více o Malostranském hřbitově:
  http://www.malostranskyhrbitov.cz/

  Publikace o Malostranském hřbitově z pera Miloše Szabo byla oceněna v soutěži Má vlast v srdci Evropy.
  Více o soutěži:
  http://www.adam.cz/mavlast/

  O ocenění publikací o Malostranském hřbitově konkrétně:
  http://www.adam.cz/mavlast/dokumenty/MaVlast-5r-vysledky-prezentace.pdf

  #mavlast

  Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast

  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.

  Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

  Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

  Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


  #mavlast