pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: myslím si

     QR kód této stránky ->

Otevřený dopis: Sociálně znevýhodněným vstup zakázán

Autor: PaedDr. Ladislav Hrzal, Klub Domino, DTA | zařazeno: 28. 3. 2013 | přečteno 12234

Titulek s největší pravděpodobností visí na dveřích dětských spolků a sdružení.

Ilustrační foto Michala K. Rocmanová

Soudím tak podle mimořádného dotačního programu, který nedávno vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně odbor mládeže. Jak jinak si vysvětlit dotační program s názvem „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“?

Copak do skautských, pionýrských, turistických, hasičských, folklorních a dalších dětských a mládežnických oddílů je dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí vstup zakázán? Nevím o tom a nikdy jsem o tom neslyšel. Naopak jsem byl mnohokrát svědkem toho, jak děti, ať už jsou z jakéhokoli prostředí a z jakýchkoli rodin, si společně hrají, navštěvují zájmové kroužky, plní úkoly, jezdí společně na tábory. Program většiny dětských spolků je zcela přirozeně pro všechny děti bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, sociálního zázemí či kulturního prostředí. Stejně, jako každá volnočasová aktivita – ať je to sport, turistika, pěvecký, taneční, keramický, hasičský, včelařský, rybářský, novinářský či jakýkoli jiný kroužek - je prevencí před drogovou závislostí, alkoholismem a kouřením.

„Nepište do projektů fráze, pište, co s dětmi děláte,“ slýchával jsem na školeních k dotačním programům. Teď to je asi opačně. Ve zvláštním dotačním programu je potřeba zdůraznit, že Romům, Ukrajincům, Vietnamcům, Rusům, Američanům, Černochům, bezdomovcům a já nevím komu (dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí), nezakazujeme vstup do našich kluboven, oddílů, kroužků a sdružení, na naše akce. Nebo bychom měli pro tyto děti pořídit kvalitnější fotbalový míč, dražší pastelky, místo stanu jim nabídnout ubytování v hotelu a vedle ohníčku na opékání buřtů postavit gril s lávovými kameny? A těm tzv. „normálním dětem“ vysvětlit, že pro ně nebyl vypsán mimořádný dotační program?

Vyhlášení mimořádného dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“ podle mého názoru svědčí o odtrženosti úředníků MŠMT od reálné činnosti dětských a mládežnických sdružení. Takový program je podle mne zbytečný. Jeho výsledkem je pouze další administrativa, ztrácení času sepisováním žádosti, shromažďováním potřebných dokladů (a že jich není málo) a v případě podpory následným vyúčtováváním. To vše na úkor práce s dětmi. Pouze velká sdružení mají placené pracovníky na vyřizování administrativy.

Je známé, že co je násilné, není přirozené. Přesně to sedí na tento mimořádný dotační program. Nepřirozená snaha o něco, co přirozeně funguje. V České radě dětí a mládeže je řada zkušených vedoucích dětských spolků. Možná by stálo za pokus vysvětlit úředníkům na MŠMT, jak vypadá práce s dětmi.

Možná by ministerští měli víc chodit na akce dětských a mládežnických sdružení, aby na vlastní oči viděli, že na integraci dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí není potřeba mimořádný dotační program. Stačí jen dostatečně podpořit kvalitní a léty prověřené programy pro děti a mládež.

PaedDr. Ladislav Hrzal
předseda sdružení Klub Domino, Dětská tisková agenturaNa otevřený dopis obratem zareagoval předseda ČRDM Aleš Sedláček e-mailem, v němž formuloval dvě věcné otázky a připojil svoje odpovědi na ně:

1. Je vhodné vyhlašovat mimořádné výzvy?
2. Je potřebné podporovat začleňování?

Odpovědi:
1. Spíše se kloním k tomu, že mimořádné výzvy jsou také mimořádná administrativní zátěž. Zároveň jsou skoro jediným nástrojem MŠMT, jak motivovat sdružení k nějakým cíleným činnostem. Pokud jsou tyto výzvy vyhlašovány z balíku, který se postupně zmenšuje, místo toho, aby stát, pokud chce něco dělat nad rámec standardu, přidal prostředky, pak se domnívám, že by v současné situaci být neměly.

2. Existují určité bariéry, proč některé děti nemohou docházet do tradičních volnočasových aktivit. Uvedu ti příklad z vlastního okolí. Mám kamaráda na vozíku. Na tábor s námi nepojede, protože nepřejede lávku k záchodu. Do klubovny s námi nepůjde, jsou tam moc příkré schody. Na Šumavu s námi nepojede, objekt není bezbariérový. Na schůzky našich kmenů již v minulosti docházely děti, které potřebovaly asistenty. Pokud by nebyli ti asistenti, často dobrovolníci z jiných občanských sdružení, neměli bychom na schůzce kapacitu se jim dostatečně věnovat. Některá sdružení inovují své vzdělávání, aby si ujasnila, jaké specifické potřeby některé děti mají. Některá použijí peníze na to, aby mohla koupit třeba spacáky na tábor, kam berou i děti z místního ghetta, které by bez značného popostrčení a zajištění materiálu nikam nejely. Dle mého názoru je nutné takovéto aktivity podporovat, protože míra zapojení dětí, které jsou na okraji společnosti, je malá.
Otázka samozřejmě je, jestli by se tak mělo dít z peněz, které byly až doposud určeny na standardní činnost sdružení. Ono totiž když nebude to prostředí, kam by se mohlo integrovat, nebude ani žádná integrace.

#inkluze #socialnizaclenovani #integrace

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.Související články:
Think Big: škola života, která připraví mladé na budoucnost - 19.11.2013
Seminář o sociálním programu Think Big, určený pro neziskové organizace, které pracují se sociálně znevýhodněnou mládeží - 09.11.2013
Nominujte organizaci, která se věnuje dětem... - 16.10.2013
Podávání žádostí o státní dotace pro NNO pro rok 2014 - 20.09.2013
Čtyři české neziskové organizace získaly Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 - 03.07.2013
Výsledky hodnotícího procesu – mimořádný program na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením - 27.06.2013
Pozvánka na veřejné slyšení: Partnerství NNO a veřejné správy při plánování a zavádění operačních programů - 31.05.2013
Formuláře pro vyúčtování dotací MŠMT - 06.04.2013
Kam mají téct peníze z EU v regionech po roce 2014? Podívejte se a připomínkujte! - 03.04.2013
Nový fond VDV bude hradit ozdravné pobyty pro děti a mladé lidi do 26 let - 30.03.2013
Mimořádný dotační program MŠMT - uzávěrka prodloužena do 10. 4. - 27.03.2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program - 22.03.2013
Udržte studentské slevy, nařídil ministr Českým drahám - 18.03.2013
Výsledky rozdělení státních dotací MŠMT pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží - 23.01.2013
Chráněné dílny loni utržily na festivalech přes 150 tisíc Kč, nejvíce na Colours - 10.01.2013
Předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2013 - 30.12.2012
Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2013 - 02.10.2012
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2013 - 14.09.2012
Nadace ERSTE podpoří sociální integraci v evropských neziskovkách - 08.09.2012
MŠMT vyhlásilo Priority programů pro rok 2013 - 21.08.2012
Ministerstvo školství poskytovalo neúčelné dotace, zjistil NKÚ - 24.07.2012
Praha 3: Nadační fond Rychlé šípy Jaroslava Foglara vyhlásil granty - 22.07.2012
Mimořádný dotační program na podporu rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže - 05.04.2012
Výsledky výběrového řízení k programům č. 1 a 2 pro rok 2012 - 22.02.2012
MŠMT zveřejnilo předběžné výsledky programů státní podpory práce s dětmi a mládeží č. 1 a 2. - 03.01.2012
Naše nevýhoda? Pracujeme s „normálními dětmi“ - 25.12.2011
MŠMT zveřejnilo výsledky Mimořádného dotačního programu „Evropský rok dobrovolnictví“ - 22.11.2011
Praha vyhlásila podmínky grantů pro volný čas dětí a mládeže - 03.09.2011
Chceš vědět, jak se staví keltská vesnice? Přidej se k nám... - 07.08.2011
Odbor pro mládež MŠMT: mimořádný dotační Program č. 4 - 04.08.2011
Evropské peníze pro mládež 2014-2020 - 14.07.2011
Neziskové organizace si mohou rozdělit až 30 milionů korun - 09.07.2011
Nadační fond Albert vyhlašuje další kolo grantového řízení s názvem Albert pro zdraví - 06.07.2011
Nadace OKD rozdělila granty ve výši téměř 54 milionů korun - 11.06.2011
Výzva programu Think Big je určena mladým lidem od 13 do 26 let, kteří mají dobrý nápad - 23.05.2011
Výsledky 2. kola mimořádného dotačního programu „Evropský rok dobrovolnictví“ na stránkách MŠMT - 24.04.2011
Metodika MŠMT k hodnocení žádostí o dotace z mimořádné dotační výzvy k Evropskému roku dobrovolnictví - 20.02.2011
MŠMT vyhlásilo mimořádný dotační program "Evropský rok dobrovolnictví" - 06.01.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 659x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+