pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Díky za silný zážitek aneb Večer Nadace Pangea

Autor: Michala K. Rocmanová | zařazeno: 25. 4. 2013 | přečteno 12073

V neděli 21. dubna uspořádala nadace Pangea ve Vinohradském divadle koncert, který symbolicky nazvala VŠEMU NAVZDORY.

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, vystoupení souboru Slunovrat (foto Michala K. Rocmanová)

To proto, že v průběhu večera vystoupil pestrý výběr divadelních a hudebních těles dětí a mladých i starších lidí s nejrůznějšími handicapy. Zlatým hřebem ovšem bylo udělení dvou prestižních cen Nadace Pangea „Za úsilí o nápravu věcí lidských“.

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, vystoupení souboru Slunovrat (foto Petr Hrubý) Nadace Pangea, která byla založena v souvislosti se 400. výročím narození Jana Ámose Komenského v letech 1991-1992, je jednou z nejstarších nadací u nás a ideově i programově se odkazuje se k učencovu dílu. Podporuje moderní a alternativní formy vzdělávání a výchovy. Do roku 2004 udělovala prestižní ceny osobnostem české kultury. Nyní, po přestávce, vynucené ekonomickou situací, se k tradici udílení cen nadace vrací, s tím rozdílem, že je chce nadále dávat spíše těm, které „není příliš vidět“, ale jsou pro společnost přínosem.

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, Spirituál Kvintet při vystoupení souboru Slunovrat (foto Michala K. Rocmanová) Jako první v programu večera vystoupil divadelní soubor Slunovrat z Hradce Králové. Děti a mladí lidé s kombinovanými handicapy ve vesele barevných halenách předvedli tanečně-divadelní kreace na biblická témata v podání Spirituál kvintetu.
Pro všechny to byl opravdu silný zážitek a herci si vysloužili na konci potlesk celého divadla vestoje.

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, pěvecký soubor Vokál klub (foto Petr Hrubý) Následující bylo vystoupení Vokál Klubu - pěveckého sboru nevidomých a slabozrakých, s písněmi a skladbami L. Janáka a B. Smetany. Přestože soubor nemůže mít z pochopitelných důvodů dirigenta, souzvuk jejich mnohohlasu byl obdivuhodný.

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, ukázka překladu písně do znakové řeči neslyšících v podání Andrey Kalců (foto Petr Hrubý) Po zpěvu se představili tři neslyšící umělci s ukázkou tlumočení hudby a poezie do znakové řeči – Andrea Kalců, Marie Basovníková a Sergej J. Bovkun. Jejich projev byl spíše výrazovým tancem a pantomimou, divák se soustředil víc na gesta a mimiku, nežli na text písní a básní, které tlumočníci zároveň přednášeli.

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, skautský sbor Cantuta zpívá pro Miloše Zapletala (foto Petr Hrubý) Uprostřed programu přišel zlatý hřeb večera – udílení cen Nadace Pangea. Prvním z oceněných byl spisovatel, překladatel, skaut a celoživotní sběratel a propagátor her, Miloš Zapletal-ZET, a to za jeho celoživotní obětavé vychovatelské dílo. Jako malý dárek mu zazpíval skautský sbor Cantuta pod vedením Míly Vítkové.

Miloš Zapletal napsal, přeložil či zredigoval a také vydal desítky knih, počínaje drobnými příručkami proti nudě pro děti v edici OKO, překlad téměř celého díla E.T. Setona v 70. letech, přes několik románů pro mládež a slavnou čtyřdílnou Encyklopedii her až po mnohasvazkovou ucelenou řadu skautských příruček pro vedoucí po obnově Junáka. Sám léta vedl skautský oddíl a jako lektor se podílí dodnes na výchově a vzdělávání vedoucích.
Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, oceněný spisovatel a skaut Miloš Zapletal (foto Michala K. Rocmanová) Protože Miloš zapletal nechtěl ze zdravotních důvodů cenu převzít na pódiu – cena šla za ním do lóže. V jeho poděkování zaznělo mimo jiné:
„Přiznám se, že jsem byl zpočátku na velkých rozpacích, zda ji (Cenu Nadace Pangea, pozn. red.) vůbec mohu přijmout. Ne snad proto, že bych si jí nevážil, právě naopak, považuju ji za velkou čest. Ale věděl jsem, že by takovou poctu zasloužilo i mnoho jiných vychovatelů, někteří víc než já. Po dlouhém uvažování jsem došel k závěru, že cenu přijmu nikoli jen za sebe, ale za všechny skautské vůdkyně a vůdce, kteří věnují svůj volný čas dětem bez nároku na jakoukoli hmotnou odměnu. Všechny nás vedla a vede společná snaha přispět k tomu, aby v naší republice vyrůstali slušní, poctiví, pracovití mladí lidé ochotní dělat něco pro druhé,aniž by se hned ptali, co za to dostanou.
Tento úkol jsem i já převzal od svých předchůdců těsně po druhé světové válce...“

Večer nadace Pangea VŠEMU NAVZDORY, vystoupení souboru studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap (foto Petr Hrubý) Druhým oceněným byl Jedličkův ústav a školy, který letos slaví sto let své působnosti, za mimořádné zásluhy o komplexní výchovu i terapii těžce handicapovaných. Diváci měli možnost nahlédnout do minulosti i současného dění v zařízeních ústavu skrze setřih filmu o „Jedli“, jak ústav familierně nazývají zaměstnanci i žáci. Cenu a obraz anděla, „který v ústavu určitě někde je, ale konečně bude i vidět“, převzal ředitel Jedličkova ústavu PhDr. Jan Pičman.

A závěr večera patřil, jak jinak, temperamentnímu hudebnímu projevu souboru studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap.

Emocionálně velmi silné zážitky si odnášli jistě všichni hosté večera.

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.Související články:
S Alešem Sedláčkem o inkluzi ve volnočasových organizacích - 16.01.2014
Co je SPOLUMAT.cz? - 08.01.2014
Putování k živému Betlému 2013 na Toužimsku - 05.01.2014
Český západ informuje a zve... - 12.12.2013
Studie o specifických potřebách dětí ve volnočasových organizacích - 10.12.2013
Handicapované děti z Březejce se pustily do vydávání novin - 28.11.2013
Z výchovných ústavů a dětských domovů utíká stále méně dětí - 11.11.2013
Týden pro inkluzi chce pomoci se zapojením znevýhodněných dětí - 10.11.2013
Zapojte se do TÝDNE PRO INKLUZI - 4.-10. 11. 2013 - 03.11.2013
Český západ o.s.: Šest žen se rekvalifikuje na šičku, čtyři z nich získají práci - 28.09.2013
Studenty z Jedličkova ústavu podpoří sbírka z veřejných kasiček - 26.08.2013
Pavlína a Jitka Matiovy v projektu Romský mentor: Integrace uměním - 24.07.2013
Český západ spolu s partnery vydal metodiku komunitní práce - 15.07.2013
Již 19. brigáda obyvatel v Dobré Vodě u Toužimi organizovalo občanské sdružení Český západ - 15.06.2013
Obyvatelé Dobré Vody slavili posedmé Evropský svátek sousedů - 13.06.2013
Sociální experiment pro Pomněnkový den 25.5. - 17.05.2013
České neziskovky se probojovaly do finále o mezinárodní cenu za přínos sociální integraci - 14.05.2013
Skauting pro všechny - 09.05.2013
Velká filmová noc – benefiční ples Českého západu s hippies, Batmanem i Rumcajsem - 28.04.2013
Nestihli jste benefiční koncert na podporu ohrožené mládeže? - 15.04.2013
Tábor pro zrakově postižené teenagery - uzávěrka přihlášek již dnes - předejte dál - 15.04.2013
ZAOSTŘENO 2013 ... na kouzlo obyčejností - 01.04.2013
Český západ zve na Velkou filmovou noc aneb kostýmový benefiční ples - 25.03.2013
Zpátky k mámě. Děti chudých rodičů snáze uniknou náhradní péči - 19.03.2013
Sdružení Život trochu jinak pořádá velikonoční kurz DOKOLA - 07.03.2013
Pavel Berky v projektu Romský mentor: něco dokázat a porozumět si navzájem - 13.02.2013
Nebuď dilino! Mladí Romové rapují proti umisťování do praktických škol - 11.02.2013
Kreativitou k rozvoji a integraci – s akademickou malířkou Laďou Gažiovou - 06.02.2013
Úspěšně odstartoval kurz, který učí jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách - 03.11.2012
Díky Karlovarskému kraji a Plzeňské diecézi strávily romské děti z Dobré Vody část prázdnin v Krušných horách - 14.09.2012
Český západ o.s. nabízí volná místa - 09.08.2012
Blíží se uzávěrka přihlášek na bezplatný kurz, který učí, jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách - 08.08.2012
Hledají se asistenti/tky školitelů s odlišným kulturním zázemím - 28.07.2012
Projekt Roma mentor povzbudil děti v Kladně k tvoření - 07.07.2012
Dětská skupina Malu Monte – dvě vystoupení, dvakrát úspěch - 30.06.2012
Dobročinný obchod BUŤI zve své příznivce na rozlučkový večírek - 25.06.2012
Sdružení Český západ pořádá kurz, který učí, jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách - 23.06.2012
Svátek sousedů 2012 v Dobré Vodě - 04.06.2012
Velikonoce pro děti ze sociálně vyloučené lokality - 12.04.2012
ZAOSTŘENO 2012 - Integrační zážitkový kurz - 21.03.2012
Kam a kudy jdeš? Zkus kurz MIMO CESTU! - 23.02.2012
Kurzy pomohou dlouhodobě nezaměstnaným na Tepelsku a Toužimsku - 08.02.2012
Jak jsme společně trávili prostor - 13.01.2012
ZRUŠENO!!! Český západ zve již po sedmé na putování k živému Betlému - 15.12.2011
Motivační kurzy pomohou dlouhodobě nezaměstnaným na Toužimsku při hledání práce - 02.12.2011
Máme otevřeno? pořádá děkovací večer pro své přátele, spolupracovníky a sponzory - 05.11.2011
Krásensko – tak trochu jiný tábor pro nevidomé - 02.09.2011
Letní tábor 2011 s bílou holí - 20.08.2011
Obyvatelé Dobré Vody se i letos sejdou na čtyřech veřejných brigádách - 25.07.2011
Sdružení Lačhe Čhave a vietnamské děti u nás - 28.06.2011
Svátek sousedů se slavil v Dobré Vodě již popáté - 31.05.2011
O.s. Český západ zve širokou veřejnost na slavnostní otevření hájenky - nových prostor vlastní textilní a keramické dílny - 01.05.2011
Plzeňský dobročinný obchod BUŤI ve spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s. zve na vernisáž výstavy „Prostě lidi“ ve středu 27. dubna - 27.04.2011
Ministerstvo školství podporuje již sedmým rokem libereckou přípravku „Čercheňa“ - 10.04.2011
„Zdravotní neziskovky“ mohou získat peníze na investice z evropských fondů ministerstva zdravotnictví - 08.04.2011
Chcete zažít něco nevšedního? přihlaste se na MEZISVĚTY 2011 - zážitkový kurz pro vidící a nevidomé - 29.03.2011
Zájemci z Teplé a okolí se s Českým západem naučili plést tác z proutí - další kurzy, které umožňují naučit se něco nového, se chystají - 26.03.2011
Po stopách Malého prince - 21.03.2011
Benefiční ples na podporu plzeňského dobročinného obchodu BUŤI přilákal víly, námořníky i Teletubbies - 15.03.2011
Týden osob po poranění mozku 2011 nabídne benefiční koncert, výstavu, seminář či workshop... - 08.03.2011
Vláda se jednomyslně shodla na jmenování nové zmocněnkyně pro lidská práva - stala se jí Mgr. Monika Šimůnková - 28.02.2011
Experiment "Do dna!" - 22.01.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+