Česká rada dětí a mládeže odeslala počátkem ledna 2014 dopis, adresovaný předsedovi Rady České televize, v němž mimo jiné poukazovala na to, že ČT:

  „… zobrazuje pravidelně prezidenta republiky Miloše Zemana s cigaretou, shánějícího se po popelníku, a také v situacích, kdy hovoří blahosklonně o alkoholu, případně přímo alkohol přímo před zraky diváků konzumuje.
  Nevoláme po nějaké puritánské cenzuře. Domníváme se však, že zejména pro tu část televizního auditoria, kterou zastupujeme, totiž pro děti a mladé lidi, je takovéto chování nejvyššího ústavního činitele velmi špatným příkladem….“

  Rada České televize slíbila se zabývat zaslaným upozorněním, a dopis předala k vyjádření také generálnímu řediteli ČT.

  Odpověď Rady České televize na dopis ČRDM Ve své odpovědi Petr Dvořák, generální ředitel ČT, m.j. píše: Rozumíme Vaší obavě z propagace „tabakismu a příchylnosti k alkoholu“. Ač se mohou s touto obavou a s Vámi pracovníci ČT ztotožňovat, nedává jim to právo upravovat záběry z veřejných ani jiných vystoupení, zvláště pak prezidenta.

  Rada ČT v závěrečné části odpovědi konstatuje, že „…dospěla k závěru, že jeho (generálního ředitele, pozn. red.) stanovisko je výstižné, přijatelné, a reaguje na Vaši (ČRDM, pozn. red.) stížnost jediným způsobem, jaký je možný vzhledem k úkolům a povinnostem, které České televizi ukládá zákon.“

  Podepsán doc. PhDr. Milan Uhde, předseda Rady České televize.

  Odpověď v plném znění naleznete v příloze (viz obrázek v článku).

  Starší související články:
  www.adam.cz/clanek-2014010039-dopis-predsedovi-rady-ceske-televize-proti-koureni-na-obrazovce.html

  www.adam.cz/clanek-2014010078-rada-ceske-televize-odpovedela-na-vyzvu-crdm.html

  www.adam.cz/clanek-2007032803-mladi-predstavili-manifest-proti-koureni.html

  www.adam.cz/clanek-2006051501-mladi-lide-za-zivot-bez-tabaku.html