Zhruba pětina dětí nastoupí letos do první třídy o rok později. Nejčastějším důvodem odkladu jsou poruchy řeči a pozornosti; chlapci přitom začínají povinnou školní docházku o rok později třikrát častěji než dívky.
    Odklad školní docházky je český fenomén. V okolních evropských zemích dítě po dosažení požadovaného věku nastupuje do základní školy bez toho, aniž by kdo řešil, zda je dostatečně „zralé“, či nikoli.

    Právě problematika školní zralosti, která se v Česku posuzuje již zhruba padesát let, byla tématem odborné konference…

    Článek si můžete dočíst na serveru Novinky.cz:
    http://www.novinky.cz/kariera/339455-odklad-skolni-dochazky-ma-v-cesku-petina-deti.html