Základní organizace AVZO – Zálesáci Hodonín připravili i letos a již zahájili 1. běh letního tábora mládeže.

  Vedoucí tábora AVZO - Zálesáci Hodonín Vítězslav Krabička se svým zástupcem Ludvíkem Janečkem

  Z tábora AVZO - Zálesáci Hodonín

  Vedoucím tábora je držitel Ceny Přístav JUDr. Vítězslav Krabička, předseda ZO a předseda Republikové organizace AVZO TSČ ČR. Na obrázku je se svým zástupcem Ludvíkem Janečkem a nejmladším „táborníkem“ u tabule denního zaměstnání.

  Další obrázky jsou ze života v táboře. Mohlo by jich být samozřejmě daleko více, plnění bobříka mlčení, sportovní střelby, poznávací hry a mnoho jiných, čímž by nezbylo na další články a fotografie 🙂

  Z tábora AVZO - Zálesáci Hodonín Letošní téma tábora je Woodcraft 2015 – sblížení s přírodou a sportovně technické hry. Na táboře je 97 dětí a mládeže do osmnácti let a 15 vedoucích.

  Organizace dlouhodobě a úspěšně pracuje s mládeží.

  Vedoucí tábora AVZO - Zálesáci Hodonín Vítězslav Krabička se svým zástupcem Ludvíkem Janečkem Přejeme, aby se jim práce dařila i v dalším čase a aby si těch „dobrovolníků“, kteří obětují svůj čas ve prospěch společnosti a výchově mladých, konečně všimli i ti, kteří mnohdy raději mluví o tom, čemu moc nerozumí, a aby vzali na vědomí, že v dobré práci s mládeží je budoucnost národa.