Chaloupky pro Vás v letošním roce připravily opět rekordní počet táborů včetně několika úplných novinek!

  Chaloupky připravily letní tábory 2016

  Nově můžete vybírat nejenom z letních táborů, ale i z nabídky zimních táborů připravených pro období jarních prázdnin. V nabídce jsou vedle klasických pobytových táborů i tábory příměstské, stále oblíběnější tábory pro rodiče s dětmi, nebo speciály v podobě kovářského tábora. Pokud Vás naše nabídka zaujala, pak s přihlášením neváhejte. Kapacita táborů je obvykle rychle vyčerpána. Pro letošní rok můžete vybírat můžete z těchto táborů:

  • ZIMNÍ EXPEDICE
  Zimní varianta pobytového tábora pro období jarních práznidn na Vysočině 6. – 12. 2. 2016 v Ekocentru Chaloupky Kněžice.

  • ZIMNÍ RADOVÁNKY V HORNÍ KRUPÉ
  Příměstský tábor v Ekocentru Chaloupky Horní Krupá v období jarních práznidn 6. – 12. 2016.

  • CESTA DO PRAVĚKU
  Zcela nový klasický pobytový tábor ve stanech s podsadou na přírodním tábořišti u Náměště nad Oslavou v termínu 3. – 9. 7. 2016.

  • BRUM, BÉÉ, PÍP, HAF HAF…
  Chaloupky připravily letní tábory 2016 Oblíbený pobytový tábor pro rodiče a prarodiče s dětmi v Ekocentru Chaloupky Kněžice letos v termínu 4. – 9. 7. 2016 na téma savci.

  • KOVÁŘSKÝ TÁBOR
  Třetí ročník netradičního tábora opět pod vedením uměleckého kováře Františka Netrda pořádá Ekocentrum Chaloupky v termínu od 24. – 29. 7. 2016. Možnost účasti i tatínků!

  • MOŘEPLAVCI
  Tradiční letní pobytový tábor s podsadovými stany na břehu rybníka Nový Kanclíř na Třeboňsku. Pořádá Ekocentrum Chaloupky Kněžice v termínu 31. 7. – 13. 8. 2016.

  • ZA HUMNY JE DRAK ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY
  Příměstský tábor pro rodiče a prarodiče s dětmi v Ekocentru Horní Krupá. Letos pro velký zájem nově ve dvou termínech a to: 2. – 4. 8. nebo 9. – 11. 8. 2016.

  • PRAVĚK NA OSTRŮVKU
  Příměstské tábory Ekocentra Velké Meziříčí opět nabídnou dobrodružství uprostřed města. Letos v termínech: 8. – 12. 8. a 15. – 9. 8. 2016.

  • CESTA DO DOBY RYTÍŘSKÉ
  Příměstský tábor Ekocentra Horní Krupá pro dětí od 7 do 13 let v termínu 15. – 19. 8. 2016 uzavírá letošní nabídku táborů.

  Podrobné informace na www.chaloupky.cz/tabory

  #inkluze #integrace #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.