pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

AKTUALIZOVÁNO: Neboříme systém povinného očkování...

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 29. 3. 2016 | přečteno 8337

Přečtěte si rozhovor s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou a podívejte se na záznam z vysílání ČT Studio 6 k tomuto tématu. (viz odkaz v 2. odstavci článku)

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (foto Jiří Majer)

Senátem aktuálně prošel návrh změny zákona o veřejném zdraví, jímž se snažíte společně se skupinou dalších senátorů napravit nedostatky v jeho současném znění, pokud jde o očkování dětí. Prošel zmíněný návrh hladce, nebo bylo nutné Vaše kolegy v horní parlamentní komoře o jeho správnosti přesvědčovat?
Návrh spolupodepsalo 36 senátorek a senátorů, což je téměř polovina Senátu. Takové množství navrhovatelů je v Senátu velmi ojedinělé, senátní návrhy předkládá obvykle maximálně deset senátorů. Už jen počet navrhovatelů ukazuje na fakt, že senátorky a senátory toto téma zajímá.VIDEO: Očkování dětí by již podle senátní novely nemělo být podmínkou pro přijetí na školu v přírodě nebo na letní tábor.
V pořadu ČT Studio 6 hovoří na téma očkování dětí a senátní novely zákona místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská ve 41. minutě pořadu. Poté, ve 46. minutě, pokračuje přímo ve studiu předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček na téma táborů a nelogičnosti požadavku povinného očkování dětí.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/216411010120319/obsah/459933-senatni-novela-o-ockovani-deti

Vysílání Studia 6 v ČT se uskutečnilo 19. 3. 2016.Miluše Horská:
Samozřejmě jsem musela velmi zevrubně a opakovaně vysvětlovat, že můj návrh neboří systém povinného očkování. Ani při projednáváních na výborech, ani na plénu, k návrhu neproběhla žádná ostrá diskuse mezi senátory. Návrh nahlas podporovali i někteří senátoři z řad lékařů, jako například prof. Žaloudík, předseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (foto Michala K. Rocmanová)Pokud by změna, o niž usilujete, byla korunována úspěchem, řada dětských vedoucích i učitelů by si nejspíš oddechla. Zákon by je zbavil odpovědnosti za to, že na „zotavovací akci“ – třeba na tábor nebo na školu v přírodě – vyrazí s očkovanými dětmi i jejich neočkovaný kamarád, spolužák… A také Damoklův meč v podobě nepřiměřeně tvrdých peněžitých sankcí pro vedoucí by se už neblýskal tak výhrůžně… Má něco z toho ve Vašich očích výrazně vyšší prioritu?
Maximální sankci z 500 000 na 30 000 korun snižujeme pro ředitele mateřských škol či dětských skupin, kteří by přijali neočkované dítě. Oba návrhy – jak snížení sankcí pro školky, tak umožnění neočkovaným dětem pobyt na táborech či školách v přírodě, mají pro mne stejnou prioritu, protože se oba týkají dětí jiné věkové skupiny.

Co bude nyní následovat? Jaké legislativní kroky Váš návrh čekají – a za jak dlouho o něm může být definitivně rozhodnuto?
Celý Senát má při zákonodárné iniciativě stejnou váhu jako jeden poslanec. Nyní se k návrhu vyjádří vláda a pak jej čekají standardní tři čtení v Poslanecké sněmovně, následně opět projednání v Senátu a na závěr podpis prezidenta. Termín definitivního rozhodnutí v tuto chvíli nedokážu odhadnout. Bude hodně záležet na tom, jak rychle a zda vůbec budou chtít poslanci můj návrh projednat.

Miluše Horská je laureátkou Ceny Přístav, udělované ČRDM za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží (foto Jiří Majer)Proč se podle Vašeho mínění nepovedlo loni odladit znění zákona hned napoprvé a to senátní u některých poslanců „ve finále“ narazilo? Věříte, že u nich tehdy převážil skutečně odborný pohled na věc…?
Při projednávání loňské novely zákona o ochraně veřejného zdraví jsme šli v Senátu hodně daleko a navrhli velký zásah do systému povinného očkování. Doklad o tom, že dítě absolvovalo všechna očkování, jsme navrhovali nahradit dokladem, ve kterém je uvedeno, kolik očkování dítě má. Navíc kromě problematiky očkování se do pozměňovacího návrhu schváleného v Senátu dostala i změna posuzování hluku, se kterou někteří poslanci nesouhlasili.
Nejen při hlasování o očkování, ale také při boji za záchranu lesních mateřských školek bylo vidět odlišné fungování Poslanecké sněmovny a Senátu. Senátoři jsou voleni většinovým způsobem, každý senátor musel sám vyhrát své volby. Rozhodování v Senátu se proto v takové míře neřídí stranickou příslušností, jako je tomu v Poslanecké sněmovně, která je pomyslným příkopem rozdělena na vládu a opozici.

Jak silnou naději chováte, že poslanci přijmou senátní korekci své práce tentokrát? V čem je nyní situace vlastně jiná?
Tentokrát nevracíme zákon zpět do Poslanecké sněmovny, ale přicházíme z vlastní iniciativou, takže náš návrh není korekcí práce poslanců. Situace je jiná v tom, že, jak už jsem zmínila, nezasahujeme do systému povinného očkování, pouze odstraňujeme zjevné nelogičnosti. Ráda bych poslance přesvědčila o tom, že není správné, aby stát přesunul vymáhání povinného očkování dětí na pořadatele táborů či ředitele mateřských škol. Máme podpůrná vyjádření předních českých imunologů, kteří tvrdí, že z lékařského hlediska nemá smysl bránit neočkovaným dětem v účasti na škole v přírodě, když spolu všechny děti bez ohledu na počet očkování chodí celý školní rok do jedné třídy.

Miluše Horská (ve spodní řadě druhá zleva) na společeném snímku s ostatními držiteli Ceny Přístav za rok 2014 (foto Jiří Majer)V prostředí neziskových organizací pracujících ve prospěch dětí a mládeže se těšíte renomé člověka, který jejich problémům rozumí a snaží se je řešit. Odkud čerpáte podněty a podklady ke svým úsudkům, potažmo postojům, které v dané oblasti zastáváte?
Když jsem byla zvolena místopředsedkyní Senátu, ustavila jsem neformální a dobrovolnou expertní skupinu složenou ze zástupců střešních organizací neziskového sektoru. Expertní skupina je platformou, kde může každý přinést podnět, který pak s mým týmem řešíme. Jsem ráda, že jedním z nejaktivnějších členů expertní skupiny je předseda ČRDM Aleš Sedláček, jeho nasazení ve prospěch dětí a mládeže si velmi vážím. Zároveň stále působím ve správní radě Koalice nevládek Pardubicka, takže vidím problémy neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží zblízka.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Videozáznam ze Studia 6 České televize na toto téma můžete najít zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/216411010120319/obsah/459933-senatni-novela-o-ockovani-deti

Očkování dětí by již podle senátní novely nemělo být podmínkou pro přijetí na školu v přírodě nebo na letní tábor (Studio 6 ČT k senátní novele zákona o veřejném zdraví)

http://www.adam.cz/clanek-2016030112-senatni-novela-o-ockovani-deti-ve-studiu-6-ct.html

#MiluseHorska #očkování #děti #školkaSouvisející články:
Pediatrička: Mezi dětmi narůstá apatie, chybí jim škola a kolektivní sport - 13.02.2021
Vánoce jinak: lehce a zdravě - 13.12.2020
Terapie z obýváku: Jediné řešení v době, kdy úzkostí přibývá - 26.10.2020
Kampaň #ProPopdporu chce pomoci lidem s postižením - 17.09.2020
Pravidelný pohyb – klíč k tělesné i duševní pohodě - 06.08.2020
Co se smí a nesmí po dnešních opatřeních vlády - 12.03.2020
Mimořádné opatření - zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob - 11.03.2020
Nic nového pod sluncem, aneb Pandemie v dějinách nelítostně kosily - 09.03.2020
Glosa Daniela Kroupy: Proč dělala tetička za války zásoby - 06.03.2020
Pravidla testování na koronavirus se v Česku mění - 05.03.2020
Koronavirus? Ovládá nás strach jako člověka doby kamenné, nezvládáme svoji dobu - 05.03.2020
Informace pro školy KE KORONAVIRU - 29.02.2020
Očkování bude povinné i pro soukromé školky - 13.02.2020
Seminář - Děti s ADHD - tak trochu jiné děti - 5. 2. 2020 - 22.01.2020
Evropská unie zakáže toxické zpomalovače ve spotřebním zboží! - 18.01.2020
Toxické plasty do našich domovů nepatří! - 18.01.2020
Jsou zázračně zdravé a levné. A přesto jsme na ně zapomněli a nahrazujeme je cizími potravinami - 28.08.2019
Český den proti rakovině - středa 15. května - 15.05.2019
Náctiletí trpí nedostatkem spánku. Za epidemii můžou mobily a časné vstávání - 05.05.2019
Křik, krev a mrtví. Tak vypadá havárie letadla - 19.04.2019
Tahle dřina v rytmu Bee Gees zachraňuje životy. Veselovský si vyzkoušel resuscitaci - 18.03.2019
Do nikoho kromě dětí nedýchejte, nazvrací vám do pusy, stačí masáž srdce, radí Samek - 18.03.2019
Výzva Do práce na kole bude poprvé i v Pelhřimově - 05.03.2019
Většina lidí neodmítá očkování proti spalničkám, ale kombinovanou vakcínu - 13.02.2019
Psycholog Miroslav Hudec píše o rizicích spojených s alkoholem (nejen) u vodáků a cyklistů - 04.08.2018
Brněnští veterináři prosí veřejnost o pomoc s pátráním po klíštěti pijáku lužním - 19.04.2018
Veselé (ne)čokoládové Velikonoce - dTest - 27.03.2018
První pomoc v mobilu - aplikace od Českého červeného kříže - 12.01.2018
Znáte portál Mladý zdravotník? - 11.01.2018
Svoji podporu oprávněných zájmů dětí a mládeže nevzdávám - 16.11.2017
Na tábor či na lyžařský výcvik má dítěti stačit jedno lékařské potvrzení platné dva roky - 02.11.2017
Zuby našich dětí: Jak je správně čistit - 11.01.2017
Škola začala chystat žákům snídaně. Uspěla, její model kopírují další - 17.12.2016
Už za týden rozhodne Štrasburský soud o právu žen na domácí porod - 12.11.2016
Vítězem Ekotopfilmu se stal snímek o významu mikroorganismů na přirozený porod - 30.10.2016
Čtyřleté neočkované dítě do školky nesmí, pětileté už musí. Jak to? - 07.10.2016
Prevence dětských úrazů zaznamenává úspěchy - 11.09.2016
Éčka v potravinách mohou ovlivňovat pozornost dětí... - 15.08.2016
Nová porucha příjmu potravy postihuje nejčastěji děti a dospívající - 21.07.2016
Alzheimer poradna Vysočina nabízí konzultace i během léta - 23.06.2016
Zapomeňte na filmy! - 15.06.2016
Seber se a vypadni! - 14.06.2016
Duševně nemocní jsou méně nebezpeční, než si většina myslí... Projekt mění postoje studentů - 11.06.2016
Kam kráčí české porodnictví? – aneb Klíčem ke změně jste vy, rodiče - 17.05.2016
Jak bezpečně odstranit klíště 3 - 15.05.2016
Předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky - 14.05.2016
Festival o těhotenství, porodu a rodičovství - nabídka (nejen) pro školy - 13.05.2016
Jak bezpečně odstranit klíště 2 - 12.05.2016
Jak bezpečně odstranit klíště 1 - 12.05.2016
Česko svítí modře! Šance Dětem: Příběh Zity - dívky s dětským autismem - 07.04.2016
Nejsem nevychovaný, jsem autista... - 06.04.2016
Autismus a Michal Roškaňuk: "Neurodiverzita - cesta k novým řešením..." - 05.04.2016
Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra - 04.04.2016
Jíte částečné salámy a náhražkový sýr? Používejte selský rozum, radí Pavel Maurer - 03.04.2016
Začíná kampaň Česko svítí modře, má zvýšit povědomí o autismu - 02.04.2016
Senátní novela o očkování dětí ve Studiu 6 ČT - 28.03.2016
Neboříme systém povinného očkování, chceme jen odstranit zjevné nelogičnosti - 25.03.2016
Na potřebu dostatečného odpočinku má upozornit Světový den spánku 18. března - 18.03.2016


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů
20. 2. 2021, 551x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
2. 2. 2021, 952x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme
Doc. Dr. Jan Sokol, Csc., ministr školství v r. 1998
Za Janem Sokolem
16. 2. 2021


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+