Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1100 let od smrti této české světice v roce 2021.

  Svatá Ludmila - logo (k blížícímu se výročí 1100 let úmrtí)

  Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Rozhodli jsme se proto připravit projekt Svatá Ludmila 1100 let, který bude této světice hoden. A v rámci příprav na toto výročí tak také připomenout její slávu.

  Více na stránkách projektu:
  www.svataludmila.cz

  Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky.

  Spolek je otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Staňte se jeho členy! Právnické osoby za roční poplatek 3000 Kč a fyzické osoby za 500 Kč/ročně.

  Budeme rádi, pokud se rozhodnete na projekt finančně přispět či se zapojit do příprav. Nebo se jednotlivých akcí jen osobně zúčastníte. Projekt Svatá Ludmila 1100 let si zaslouží nadregionální, celonárodní a snad i nadnárodní pozornost.

  www.svataludmila.cz