MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2018.

  K podpoře v programech 1 – 4 je navrženo 99 projektů v celkové částce 181 402 414 Kč.

  Informace
  pro úspěšné žadatele:

  Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2018 s rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí projít procesem tzv. akceptace. Ostatní organizace, které obdrží dotaci ve výši, kterou požadovaly, nemusí projít procesem akceptace. Těmto organizacím bude automaticky vygenerován rámcový projekt a rozpočet ze systému ISPROM (u programů 1 a 3 rozpočet po aktivitách, u programů č. 2 a 4 rozpočet po nákladových položkách) a přiložen k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve výsledkových tabulkách jsou částky u organizací, které nemusejí provádět akceptaci, podbarveny zeleně.

  V rámci procesu akceptace musí organizace vyplnit tzv. akceptační protokol, který je třeba vložit do ISPROM nejpozději do 17. února 2018 do 24 hod. a který společně s rámcovým projektem bude přílohou rozhodnutí o poskytnutí dotace.

  Více informací, tabulky a odkazy na dokumenty najdete na:
  http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-2