pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Místo pro přírodu: za 15 let veřejnost zachránila 137 ha přírody

Autor: Jan Moravec – Český svaz ochránců přírody | zařazeno: 21. 3. 2018 | zařadil/a: -maj- | přečteno 2475

Dnes je tomu 15 let od chvíle, kdy byla zahájena veřejná sbírka Místo pro přírodu – první a dodnes největší sbírka na záchranu cenných přírodních lokalit prostřednictvím jejich výkupů u nás.

Malebná záplava přesličky poříční v lokalitě U Kapličky v Karlovarském kraji (foto Jan Moravec)

Prozatím pomohla 137 hektarům pozemků.

Na první jarní den roku 2003, tedy právě před 15 lety, spustil Český svaz ochránců přírody veřejnou sbírku Místo pro přírodu. Sbírka je součástí programu na podporu pozemkových spolků, tedy nestátních neziskových organizací, pečujících o naše přírodní (ale i kulturní) dědictví na základě věcných či užívacích práv, případně v úzké spolupráci s vlastníkem.

Pulec blatnice skvrnité, lokalita U Kapličky v Karlovarském kraji (foto Jan Moravec)Chmeliště na Kutnohorsku ve Středočeském kraji (foto Jan Moravec)Pozemkové spolky většinou uzavírají s vlastníky cenných přírodních pozemků dlouhodobé výpůjční či pachtovní smlouvy nebo dohody o spolupráci. Jsou však případy, kdy nejlepší, mnohdy i jedinou možností, jak lokalitu ochránit, je její výkup. Vlastník například vlastní starý les, potřebuje peníze – tak les buď vykácí, nebo prodá. Jindy by vlastník cennou květnatou louku raději zalesnil, aby z pro něj nepotřebného pozemku něco měl, naštěstí je ochotný jej prodat. A na jiných lokalitách je vlastnictví tak roztříštěné, že v podstatě znemožňuje nezbytnou péči; postupnými výkupy se toto daří řešit.

Suchopýr v lokalitě Na Pramenech, na Benešovsku ve Středočeském kraji (foto Martin Kudys)Do sbírky se zapojily stovky dárců, někdo pár stokorunami, někdo stotisícovými dary. Celkem se za dobu existence sbírky podařilo vybrat již přes 15,5 miliónu korun.

První vykoupenou lokalitou byl Triangl, zajímavý mokřad s jezírkem přímo na území Prahy. Poté následovalo dalších 28, v nejrůznějších koutech České republiky. Stepi i mokřady, přírodě blízké lesy, rybníčky, rašeliniště… Fragmenty druhově bohaté kulturní krajiny i kousky „divočiny“.

Vzácná řasa lesklenka, lokalita U Kapličky v Karlovarském kraji (foto Jan Moravec)Bělá na Prostějovsku v Olomouckém kraji (foto Jan Moravec)Velké poděkování patří všem, kdo na konto sbírky Místo pro přírodu přispěli, i těm, kteří na účet 9999922/0800 přispějí v budoucnosti. Podrobné informace o kampani i všech vykoupených lokalitách jsou na www.mistoproprirodu.cz, aktuality též na facebookovém profilu Místo pro přírodu.


Mapa lokalit vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu (grafika ČSOP)Přehled vykoupených lokalit

Jihočeský kraj:
Čtyřicítka
– dobře zachované lesní rašeliniště (Jindřichohradecko).
Jindřišské údolí – romantické údolí se zachovalými suťovými a jedlovými lesy, skalami a nivními loukami (Jindřichohradecko).
Velká Homolka – entomologicky významná stráň s krásným výhledem (Prachaticko).

Jihomoravský kraj:
Lipiny
– botanicky a entomologicky cenné stepní stráně (Břeclavsko).
Zázmoníky – botanicky pozoruhodné lesostepní stráně (Břeclavsko).

Karlovarský kraj:
U kapličky
– čtyři lesní rybníčky s bohatými populacemi obojživelníků (Karlovarsko).

Královéhradecký kraj:
Hořečková stráň u Vřešťova
– teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým (Trutnovsko)
Ještěrčí ráj – teplomilné stráně s bohatým výskytem plazů, hmyzu a několika vzácnými druhy rostlin (Náchodsko).
Zbytka – botanicky cenná mozaika luk, lesíků a mokřadů (Náchodsko).

Liberecký kraj:
Krajina útulná
– mozaika luk, pastvin, tůní a přírodě blízkých lesíků reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života (Liberecko)
Opičák – kousek divočiny uprostřed města – lužní les s řadou jezírek a tůní (Liberec).

Moravskoslezský kraj:
V lyngu
– lužní les v nivě řeky Olzy (Karvinsko).

Olomoucký kraj:
Bělá
– komplex podmáčených a suchých luk s výskytem řady druhů ostřic a dalších vzácných a chráněných rostlin i živočichů (Prostějovsko).
Ospělov – mokřadní louka s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin (Prostějovsko).

Praha:
Triangl
– jezírko s mokřadem a okolní křoviny jsou domovem zejména obojživelníků a ptáků.

Plzeňský kraj:
Kamenec
– louky, křoviny a skalnaté stráně jsou domovem řady vzácných druhů hmyzu (Rokycansko).

Středočeský kraj:
Cihelna Chmeliště
– opuštěná cihelna s několika jezírky, v níž žije řada pozoruhodných živočichů (Kutnohorsko).
Jinošovské údolí – malebné údolí s rybníky a podmáčenými loukami (Benešovsko)
Kupsova skála – lokalita s hojným výskytem lýkovce jedovatého (Benešovsko).
Milská stráň – lesostepní stráň, známá zejména díky několika tisícům vstavačů nachových (Rakovnicko).
Na ostrově – bývalé pastviny s hojným výskytem jalovce obecného (Benešovsko).
Na pramenech – malé lesní rašeliniště s výskytem masožravé rosnatky okrouhlolisté a dalších vzácných rostlin (Benešovsko).

Ústecký kraj:
Střelenská louka
– jedna z posledních zachovaných mokřadních luk v Podkrušnohoří (Teplicko).

Vysočina:
Chvojnov
– plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci, na nichž proběhla rozsáhlá obnova mokřadů, umožňující návrat řadě mokřadních ptáků i rostlin (Jihlavsko).
Nad Svitákem – rašelinná louka (Jihlavsko).
V seči – biologicky cenný, intenzivním rybářstvím nezasažený rybník s rozsáhlými pobřežními mělčinami (Jihlavsko).

Zlínský kraj:
Dobšena – Stráž
– typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat a přilehlý les postupně převáděný ze smrčiny na přírodě blízký karpatský les (Zlínsko).
Ščúrnica – komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech, který postupně vracíme přírodě (Zlínsko).
Vlčí hrdlo – pozemky, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky, a staré říční rameno (Hodonínsko).
Související články:
Darujte radost, ne věci! - 04.12.2018
Chcete si letos pořídit na Vánoce stromeček v květináči? Jak se o něj během svátků postarat? - 28.11.2018
Ekostory.cz - projekt nejen pro školy - 28.11.2018
Film Ekostory - 27.11.2018
Pražští lesníci nabízejí vánoční jedličky v květináči. Na jaře poputují do lesa - 25.11.2018
Ze Šumavy až na Alpy – Český svaz ochránců přírody obnovil Alpskou vyhlídku - 05.11.2018
Ochranáři zpřístupnili dva evropské unikáty – středověkou hatěnou cestu a první zastávku na prastaré "dobytčí dálnici" - 31.10.2018
Jedy z plastového odpadu se vrací do našich domácností kvůli špatné recyklaci - 26.10.2018
Nejkontaminovanější zjištěné výrobky z recyklovaných plastů - 24.10.2018
Nominujte "svoji" Alej roku 2018 - 22.10.2018
Ochránci přírody vztyčili pomník na památku vzácné vyhynulé rostliny. A přidali obří hmyzí hotel - 05.10.2018
Ohrožení dravci s hi-tech vysílačkami - 30.09.2018
Nové výukové materiály vytáhnou děti z lavic do přírody - 21.09.2018
Ani suchá, ani mokrá… aneb 30. Místo pro přírodu je na Třebíčsku - 16.09.2018
Ukliďme svět, ukliďme Česko vyhlašuje soutěž: Kolik PET lahví se povaluje v přírodě? - 13.09.2018
Naučná stezka Kolem zámeckého rybníka v Lipové odkryje zdejší přírodní tajemství - 09.09.2018
Stromy u silnic dál mizí... - 06.09.2018
Nové tůně pomohou vyprahlé krajině - 31.08.2018
Mezinárodní noc pro netopýry 2018 - 24.08.2018
Pták roku – jak dopadla hnízdní sezóna sýčků - 19.08.2018
Neuvěřitelných 13 000 zvířat už letos prošlo rukama pracovníků záchranných stanic - 06.08.2018
Exkurze k „Roku českých pralesů“ - 04.08.2018
Radní chtějí rozkopat pražské ulice. Musí přesunout sítě, aby šly vysázet stromy ochlazující okolí - 03.08.2018
Seníky se vyprazdňují, není čím krmit. Zemědělci zvažují, že kvůli suchu začnou porážet dojnice - 02.08.2018
Sucho v Česku: Koupání zakázáno. Sinice letos udeřily o pět týdnů dříve - 01.08.2018
V Lužických horách se objevili vlci, potvrdila fotopast. Vlkům se daří i na Broumovsku - 06.07.2018
Česko se mění v oblast sucha. Chybí už 156 dnů srážek - 19.06.2018
Čapí neštěstí v Dlouhé Loučce - 16.06.2018
Co udělal kůrovec s nejznámějším pralesem? Unikátní záběry 2006-2017 - 08.06.2018
Setkání s přírodou – jedenáctý ročník exkurzí po přírodě je tu - 06.06.2018
K záchraně ptáků někdy stačí málo - 31.05.2018
Letnění se podařilo! aneb Na Jihlavsku máme „žabník“ - 30.05.2018
Srnčata: „Nesahejte na nás!“ - 05.05.2018
V Česku je sucho jako ve vrcholném létě. A pršet hned tak nebude - 03.05.2018
Každý kousek se počítá! Dohromady sebrali dobrovolníci o víkendu přes 1 000 tun odpadů - 25.04.2018
V útrobách mrtvého vorvaně bylo na 30 kilogramů odpadu - 20.04.2018
Žáby na tahu - 19.04.2018
Středočeská města zvažují veřejnou dopravu zdarma - 16.04.2018
Geniální nápad: dešťovka ušetří miliony litrů předražené vody do ostřikovačů - 04.04.2018
Předjarní pomoc Chmelišti. Valník odpadků i nová tůň - 03.04.2018
Vaše milovaná káva je dalším ohroženým druhem, píše Le Temps - 01.04.2018
Netopýři: „Je jaro, nebo zima? Máme ještě spát, nebo už ne?“ - 29.03.2018
Masové používání herbicidů by mohlo skončit. Nahradit by je mohly robotické plečky - 17.03.2018
Nebude máslo ani mléko. Včely vymírají. Denně se cpou řepkou a zase řepkou, říká Mikeš - 16.03.2018
Pásy lučních květin by mohly ochránit pole před škůdci místo pesticidů - 13.03.2018
Pozvánka na úklid 7. dubna 2018 - Ukliďme Česko - 10.03.2018
„Zastavme projekt obří spalovny odpadu,“ volají lidé z Mělnicka - 06.03.2018
„Balkánské řeky nedáme!“ vzkazuje kajakář Vavřinec Hradilek a Arnika - 04.03.2018
Poptávka po bioplastech by mohla do pěti let vzrůst o 50 procent - 25.02.2018
Po Velikonocích proběhne opět velký jarní úklid - 22.02.2018
Mikroplasty v půdě. Němečtí vědci upozorňují na dosud opomíjenou ekologickou hrozbu - 20.02.2018
Zářící města jsou pro migrující ptáky past, ukázal výzkum - 17.02.2018
Jen každý desátý Čech ví, kam správně vyhodit ruličku od toaletního papíru - 16.02.2018
Jak světelný smog ovlivňuje stěhovavé ptáky? - 15.02.2018
Kvasický ořešák usiluje o vítězství v anketě Evropský strom roku - 15.02.2018
Lesklé karnevalové glitry škodí planetě, tvrdí The Guardian - 13.02.2018
Povodně na Moravě - pomoci může každý... - 20.05.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Youth Wiki - internetová encyklopedie o mládeži
12. 12. 2018, 378x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
20. 11. 2018, 554x
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2018 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+