pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Neziskovky se brání plánovaným škrtům a volají: neziskový sektor potřebuje jistotu (15. 08. 2018)

Autor: Tisková zpráva - Senát PČR | zařazeno: 15. 8. 2018 | přečteno 3289

Plánované úspory v dotacích pro nestátní neziskové organizace (NNO) v odhadované výši 3 miliardy Kč, s nimiž přišla ministryně financí Alena Schillerová, nejsou správnou cestou.

Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí 15. 08. 2018 (foto Senát PČR)

Shodla se na tom místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a členové expertní pracovní skupiny pro neziskový sektor. Společně vydali prohlášení, které shrnuje jejich obavy. To, co podle Horské neziskový sektor potřebuje, je naopak právní a finanční jistota.

Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí 15. 08. 2018 (foto Senát PČR) „Zdravé demokracie se neziskového sektoru nebojí, ale naopak ho podporují. Ráda bych proto paní ministryni sdělila, že neziskový sektor je v naší zemi dlouhodobě finančně poddimenzovaný,“ upozornila Miluše Horská. „Kultura, školství, sociální systém, ale i další oblasti dobře ví, jak jim neziskovky pomáhají. Proto je třeba tyto organizace podporovat v jejich rozvoji a ne jim škrtat peníze,“ prohlásila Horská.

Na slova ministryně financí Aleny Schillerové zareagoval také Roman Haken, koordinátor expertní skupiny, který je zároveň ředitelem Centra pro komunitní práci střední Moravy: „Svobodná občanská společnost v demokracii musí mít právo se sdružovat a vykonávat aktivity, které považuje za prospěšné. Na dotace není nárok, ale jsou podpůrným prostředkem pro tyto organizace, aby svoji činnost mohly ve veřejném zájmu rozvíjet. Posouzení zda se jedná o prospěšnou aktivitu je vždy na straně donora. Ať je to stát, obec nebo soukromá osoba,“ vysvětlil Haken.

Další z členů této skupiny, Aleš Sedláček, který působí jako předseda České rady dětí a mládeže, vyjádřil také obavy z toho, aby neziskový sektor nebyl cíleně škrcen: „Dotace podnikatelům jsou šestkrát větší než pro NNO. Dotace do příspěvkových organizací státu, krajů a obcí, činí desetkrát tolik, co od státu dostanou všechny spolky. Zajímavé je, že dotace, jako sprosté slovo, zaznívá jen ve spojitosti s neziskovkami,“ povzdychl si Sedláček.

Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí 15. 08. 2018 (foto Senát PČR) Expertní skupina se rozhodla reagovat na slova ministryně financí Aleny Schillerové, směřovaná k plánovaným úsporám v dotacích pro NNO v odhadované výši 3 miliardy Kč a na následnou mediální diskusi.

1.
Rádi bychom upozornili na to, že pokud platí to, co uvedla paní ministryně, není matematicky možné uvedenou částku ušetřit, pokud se krácení nemá týkat právě nejvíce dotovaných oblastí, dle premiéra kultury, školství a sociální oblasti. K prohlášení paní ministryně se v médiích vyjádřila řada politiků s tím, že je dobré celý systém prověřit a odříznout ty „špatné“ neziskovky. To přiživuje zmatek, který paní ministryně svým vyjádřením odstartovala. V debatě se hovoří o tzv. politických neziskovkách, které mají tu drzost veřejně prezentovat nějaký názor. Hovoří se o nutnosti evidence zahraniční podpory pro NNO, přitom reálné politické neziskovky v této zemi jsou odbory, politické strany a jejich politické instituty, leckteré s nárokem na státní příspěvek, nadace politických stran. Máme počítat i instituce krajů a obcí?

2.
Vláda má k dispozici poradní orgán, v němž pracují zdarma zástupci NNO a náměstci jednotlivých ministerstev. Tento orgán každoročně odevzdává do vlády podklady o dotačních programech i rozbor financování NNO z předchozího období, který zpracovává univerzitní pracoviště. Tyto dokumenty byly včas pro vládu připraveny, vláda se jimi však, oproti předchozím letům, nezabývala.

3.
Dle vyjádření expertní pracovní skupiny, kterou vede 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, analýza financování NNO ze strany státu probíhá kontinuálně, stejně jako tvorba, realizace a hodnocení resortních politik, na které jsou dotační programy navázané. To je totiž princip fungování demokratického státu. Někdy těžkopádný, ale důležitý pro zachování stability. Stejně probíhají pravidelné kontroly ze strany státu, prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu a finančních úřadů, stejně tak jako ministerstev, která dotace poskytují. Výsledky kontrol jsou veřejné, stejně jako je veřejně přístupná databáze, kam ministerstva vkládají projekty, na které dotační peníze posílají.

4.
Považujeme nestátní neziskové organizace za zásadní součást naší společnosti, poskytující služby, které stát sám často nedokáže zajistit nebo to pro něj není výhodné. Tyto organizace si zasluhují podporu jak finanční, tak morální. Není možné pořád dokola dehonestovat NNO jako celek. Toto vytváření vnitřního nepřítele není konstruktivní a může přinést, pouze dočasné politické body takovým stranám, které si nepřejí zájem občanů o veřejné věci a které na složité společenské problémy nabízí jednoduchá a rychlá řešení. Stát má právo se svými dotačními prostředky nakládat dle svého rozhodnutí. Je tedy na čase veřejně říci, jaké služby jsou považovány za zbytečné, duplicitní či nekoncepční, pak se podívat, kdo je poskytuje, a to bez ohledu na to, zda se jedná o NNO, stát, kraj, obec, obchodní společnosti. NNO jsou jen minoritním příjemcem dotací. Bohužel tím nejzranitelnějším, kterému se nejsnáze bere.

Související:
http://www.adam.cz/clanek-2018080024-neco-usetrime-na-neziskovych-organizacich-treba-3-miliardy.htmlSouvisející články:
Nezapomeňte, že druhá výzva k Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 končí 3. 7.! - 26.06.2020
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 – DRUHÁ VÝZVA - 30.05.2020
Upozornění pro úspěšné žadatele v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží - 04.04.2020
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva na rok 2020 - 24.01.2020
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 - 27.12.2019
Stipendia na pobyty v USA pro pracovníky neziskových organizací - 09.09.2019
Zapojte svoji organizaci do projektu Meet and Code a získejte grant ve výši 10 000 Kč - 19.06.2019
O peníze na podporu mimoškolního vzdělávání dětí je velký zájem - 02.06.2019
Druhé kolo příjmu žádostí v rámci projektu Mládež kraji – Vysočina - 30.05.2019
Mladí v Kraji Vysočina mohou získat peníze na své nápady - 18.03.2019
Vyšla Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - 04.03.2019
Víte, co je za zkratkou OP VVV? - 04.03.2019
Avízo: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání pro neziskovky pracující s mládeží - 21.02.2019
7 mladých Čechů, kteří se nebojí plnit si své sny - 13.01.2019
Nadace VIA podpořila sousedské vztahy a místní komunity - 07.01.2019
Hodnotící kritéria pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2019 - 17.10.2018
Video: Záznam ze Semináře k dotační metodice pro NNO pracující s dětmi a mládeží 2018 - 11.10.2018
Semináře k podávání žádostí o státní dotace pro NNO na rok 2019 - 23.09.2018
Odpověď paní ministryně financí ohledně krácení dotací pro NNO - 25.08.2018
Neškrtat a neškrtit, ale naopak přidat a podporovat! píše Miluše Horská - 15.08.2018
Prohlášení expertní skupiny pro neziskový sektor vedené místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Miluší Horskou - 15.08.2018
Úspory v neziskových organizacích nebo plošné škrtání dotací? - 15.08.2018
Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun - 14.08.2018
Méně peněz pro neziskovky? Nejsme pijavice, odvádíme práci za podprůměrnou mzdu, říká Pánek - 14.08.2018
Něco ušetříme na neziskových organizacích. Třeba 3 miliardy - 10.08.2018
Neziskový sektor zřejmě čeká utahování dotačních opasků - 06.08.2018
Neziskovky na severu Moravy získaly přes půl milionu korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ - 23.07.2018
Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 - 20.03.2018
Nadace Via prodlužuje uzávěrku programu Dobro-druzi - 20.10.2017
Nadace Via podpoří mladé filantropy - 07.10.2017
Žádosti o státní dotace pro rok 2018 můžete podávat do konce října 2017 - 02.10.2017
Začaly semináře k podávání žádostí o státní dotace na rok 2018 - 18.09.2017
Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů - 15.09.2017
Informační semináře k podávání žádostí o dotace MŠMT na rok 2018 jsou za dveřmi - přihlaste se! - 13.09.2017
Podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018 - 12.09.2017
Priority dotačních Programů MŠMT pro rok 2018 - 11.09.2017
Digitální gramotnost pro děti a mladé lidi - 03.08.2017
Do 20. března je možno hlasovat pro PRIMA HRDINU - 19.03.2017
Výsledky programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – programy č. 3 a 4 - 22.02.2017
Granty Nadace VIA - pospěšte, uzávěrky jsou již začátkem března 2017 - 21.02.2017
Poskytování investičních dotací v oblasti dětí a mládeže v r. 2017 - 17.11.2016
Vyúčtování poskytnutých dotací MŠMT za rok 2016 - 27.10.2016
Již je tu příležitost být součástí místních a krajských akčních plánů vzdělávání a čerpání investic z IROP - 14.10.2016
Sviadnovští skauti si sami staví klubovnu, blíží se k finiši - 05.09.2016
MŠMT: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2017 – 2020 schváleny - 02.09.2016
Upozornění pro NNO – výroční zprávy 2015 - 18.06.2016
SNJF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven - 26.05.2016
Fulbrightovo stipendium pro pracovníky neziskového sektoru - 26.05.2016
Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy - 16.04.2016
Rozdělení státních dotací na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 29.03.2016
Nadace VIA vyhlásila granty pro lidi, kteří chtějí ve svém okolí obnovit drobné památky - 27.02.2016
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - možnost oprav - 30.01.2016
Předběžné výsledky výběrového řízení - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 04.01.2016
Nový dotační program na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016 - 18.12.2015
MŠMT - program podpory mládeže na krajské úrovni - 02.12.2015
Vyhlášení investic pro oblast mládeže na rok 2016 - 25.11.2015
Informační a konzultační den pro žadatele o grant - Erasmus+ mládež - 18.11.2015
Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace - 16.10.2015
Semináře k žádostem v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 12.10.2015
Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace - 09.10.2015
UPŘESNĚNÍ MŠMT k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - 09.10.2015
Fulbright-Masarykovo stipendium pro pracovníky neziskovek - 29.09.2015
Nový stipendijní program dává šanci i těm, pro něž je studium finančně náročné - 09.09.2015
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží - POZOR - ZMĚNA! - 06.08.2015
Granty na sázení stromů - 10.04.2015
Mecenáši v Česku obnovují tradici, Hlávku a Harracha nahradili Štěpánek i Valová - 24.03.2015
Doplnění MŠMT pro úpravy rozpočtů podpořených projektů 2015 - AKTUALIZOVÁNO! - 05.02.2015
Upozornění MŠMT ke schváleným dotacím na rok 2015 - změny v rozpočtech - 23.01.2015
MŠMT: Výsledky rozdělení státních dotací v programech č. 1, 2 a 4 na rok 2015 - 22.01.2015
Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje pro rok 2015 - INVESTICE - 14.01.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+