Skupina šestatřiceti žen, které ve svém volném čase šijí roušky a všemožně se snaží přispět ke zdárnému zvládnutí nynější krize, napsala ministru obrany Lubomíru Metnarovi otevřený dopis. Týká se návrhu na projednání dokumentu o posílení pravomoci vlády a premiéra v době „neodkladných situací“. „Dodržujeme nařízení vlády a omezujeme své svobody v dobré víře, že tím chráníme sebe, své rodiny, sousedy a celou společnost před šířením nákazy. Dočasně. Neděláme to však proto, abychom vyklízely veřejný prostor nebo posilovaly moc vlády a oslabovaly demokracii a občanské svobody. Není to až tak dávno, kdy obojí v naší zemi chybělo. My si tu dobu pamatujeme…“ stojí v dopise, jehož plné znění přinesl názorový internetový deník Forum24.

    #koronavirus