Dospěláci z Pionýrské skupiny (PS) M. Očadlíka Holešov se zapojili do šití roušek, které předáváme na městskou policii.

  Roušky jsou určeny potřebným nejen v našem městě, ale také v širokém okolí (foto PS M. Očadlíka)

  Tyto roušky jsou určeny potřebným nejen v našem městě, ale také v širokém okolí. Po dohodě s holešovským starostou jsme poskytli klubovnu ve Smetanových sadech, kde se nyní dvakrát týdně scházejí děti pracovnic Centra pro seniory.

  Pionýr slaví třicet let od obnovení své samostatné činnosti (2020)Dětem pracovnic Centra pro seniory se dvakrát týden věnujeme, pomáháme jim s úkoly, s opakováním učiva a zbývá i chvilka na hru (foto PS M. Očadlíka)Dětem se tu věnujeme a pomáháme jim s vypracováním domácích úkolů, s opakováním učiva a také zbývá chvilka na nějakou hru. Další pomocí, do níž se zapojili vedoucí PS M. Očadlíka, je nákup pro seniory: v současné době se staráme o tři seniory, kteří se na nás dle svých potřeb obracejí.

  Pionýrská skupina těsně před vyhlášením nouzového stavu ještě zvládla instalovat výstavu výtvarných a rukodělných prací v rámci Pionýrského Sedmikvítku (foto PS M. Očadlíka)Pionýrská skupina těsně před vyhlášením nouzového stavu ještě zvládla instalovat výstavu výtvarných a rukodělných prací v rámci Pionýrského Sedmikvítku (foto PS M. Očadlíka)Pionýrská skupina těsně před vyhlášením nouzového stavu ještě zvládla instalovat výstavu výtvarných a rukodělných prací v rámci Pionýrského Sedmikvítku. Děkujeme všem, kteří do republikového finále své práce zaslali.

  Děkuji všem, kteří se do těchto aktivit zapojili, moc si jakékoliv pomoci vážím.


  #koronavirus