Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org)Humanitární a charitativní nevládní organizace, vynakládající úsilí na pomoc skupinám obyvatel nejvíce ohrožených koronakrizí, vyhlásily za tímto účelem veřejné sbírky.

  Vedle Člověka v tísni, o jehož sbírce SOS Česko server ADAM.cz informoval již dříve v samostatném článku, jsou to rovněž organizace ADRA, Charita Česká republika, Lékaři bez hranic či Slezská diakonie.


  ADRA Česká republikaADRA
  Humanitární organizace ADRA se rozhodla pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním Covid-19 a zmobilizovala své dobrovolníky, kteří pomáhají s donáškou nákupů seniorům a lidem ocitnuvším se v izolaci. Prostředky z veřejné sbírky půjdou na výrobu a zakoupení ochranných roušek, dezinfekčních přípravků, gelů a rukavic pro dobrovolníky, rovněž se použijí na náklady na pohonné hmoty a na koordinaci dobrovolnické činnosti.
  Číslo účtu: 66888866/0300 Variabilní symbol: 111


  Člověk v tísniČlověk v tísni
  V reakci na ekonomické dopady vyvolané pandemií koronaviru vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Česko. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci. Člověk v tísni chce posílit tým dluhových expertů nebo podpořit poradenské a vzdělávací služby, u kterých se setkává s masivní poptávkou ze strany rodin, učitelů a lidí, kteří se dostávají do problémů.


  CharitaCharita Česká republika
  Veřejná sbírka Na vlně pomoci proti bezmoci je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojeným vládním opatřením přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.
  Číslo účtu: 44665522/0800
  Variabilní symbol: 90619


  Lékaři bez hranicLékaři bez hranic
  Tato humanitární organizace svou pomoc postupně rozšiřuje v evropských státech nejvíce zasažených chorobou Covid-19, jako je Itálie, Španělsko, Francie či Belgie. V rámci svých možností podporuje vyčerpané zdravotníky a nejvíce zranitelné skupiny obyvatel – seniory, lidi bez domova nebo lidi na útěku. Mnoho lidí v řadě zemí světa bude odkázáno na solidaritu mezinárodního společenství. Lékaři bez hranic proto vyhlašují krizovou sbírku na boj s COVID-19 a důsledky pandemie. Přispět je možné přes darovací formulář anebo na
  krizový účet č. 222 666/2700.


  Slezská diakonieSlezská diakonie
  Slezská diakonie vyhlásila veřejnou sbírku za účelem pořízení ochranných prostředků k prevenci proti šíření onemocnění Covid-19 a k ochraně zaměstnanců ve službách Slezské diakonie při výskytu zmíněného onemocnění. Jedná se o ochranné prostředky (roušky, respirátory, ochranné obleky, štíty, rukavice, návleky, teploměry aj.), dezinfekce a prostředky k zajištění zdravotní péče o klienty a ověřování jejich zdravotního stavu.
  Číslo účtu: 107-2710240227/0100


  Redakce serveru ADAM.cz se tímto obrací na své čtenáře a čtenářky s prosbou, aby po uvážení svých finančních možností některou z výše uvedených sbírek alespoň symbolickou částkou podpořili.

  #koronavirus