Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc neziskových organizací v boji proti koronaviru.

  Rada vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádá pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. Heleny Válkové v druhé polovině roku 2020 fotografickou výstavu věnovanou široké pomoci, kterou nabídly nestátní neziskové organizace v době boje proti koronaviru naší společnosti.

  Záměrem Rady vlády pro NNO je poukázat na potenciál dobrovolnictví, altruismu, nasazení jednotlivců a organizací občanské společnosti, kteří společnými silami a s nezměrnou energií přispěli k fyzické i psychické stabilitě každého z nás během nelehkého „koronavirového“ období. Fotografie by tudíž měly tematicky zachycovat okamžiky této pomoci.

  Z vybraných fotografií bude vytvořena putovní výstava přístupná veřejnosti u příležitosti konání Dní otevřených dveří. Všechny zapojené fotografie budou zveřejněny na sociální síti FB lidská práva a dalších médiích.

  Nestátní neziskové organizace mohou fotografie zasílat na sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace na emailovou adresu fungacova.hana@vlada.cz do 30. června 2020.

  Technická specifikace pro zasílání fotografií:

  • doporučujeme fotografie ve formátu JPG,
  • ideálně v rozlišení 300 dpi (pro potřeby tisku),
  • maximální velikost 6 MB,
  • zasílejte maximálně 2 snímky.

  Pro příhlášení fotografií, prosím, využijte dokument Přihláška (ke stažení v PDF).

  Autor zasláním fotografie deklaruje, že je majitelem autorských práv k vystavované fotografii, souhlasí s poskytnutím a následným využitím pro účely fotografické výstavy (v tištěné podobě i prostřednictvím sociálních sítí). Autor dále souhlasí, že Rada vlády pro nestátní neziskové organizace může fotografii dále používat k propagačním účelům.

  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-sekretariatu-rvnno-k-zasilani-fotografii-aneb-nno-v-boji-proti-covid-19–181040/

  #koronavirus