Táboroví vedoucí se chtějí vzdělávat především v legislativě

| Autor: Tisková zpráva - Rada dětí a mládeže kraje Vysočina | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 9. 4. 2013 |

Více legislativy. To je jeden za závěrů úspěšného vzdělávání hlavních vedoucích letních táborů, které se konalo o víkendu na skautské základně Dobrá voda u Třebíče.

Táboroví vedoucí na vzdělávacím kurzu (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)

Sešla se zde dvacítka vedoucích, aby si vyměnili zkušenosti s pořádáním letních táborů a dále se vzdělávali v oblastech, které správný hlavní vedoucí potřebuje. Především v otázkách legislativy, přípravy tábory, ale i výchovy dětí a mládeže.

Seminář pořádala Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, která před nedávnem získala certifikaci ministerstva školství, která jí umožňuje školit hlavní vedoucí dětských táborů. České letní tábory jsou ve světě fenoménem a každoročně se jich účastní desetitisíce dětí. Kvalitní dětský tábor zajišťuje především kvalifikovaný tým lidí, kteří musí splňovat určitě požadavky a předpoklady.

Táboroví vedoucí na vzdělávacím kurzu (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina) „Rada dětí a mládeže se dlouhodobě snaží o zkvalitňování práce v dětských organizacích. S tím souvisí také vzdělávání vedoucích, kteří jsou ve většině případů dobrovolníci - vedle práce s dětmi chodí normálně do práce. Potěšilo především to, že o školení byl zájem, i když žádná zákonná norma v naší republice po vedoucích tábor takové školení nevyžaduje,“ popisuje předseda Rady dětí a mládeže Jan Burda.

Nejvíce diskutovaným tématem byla legislativa. „Hlavní vedoucí tábora přebírá veškerou odpovědnost za svěřené děti i táborový personál. Týká se ho tak celá řada zákonů, předpisů a vyhlášek, z nichž celá řada práci spíše komplikuje,“ doplňuje Burda.

Celá dvacítka vedoucích na závěr napsala test, ve kterém všichni prospěli a mohli se tak domů vydat s osvědčením, které opravňuje k vykonávání funkce hlavního vedoucího dětského tábora.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi aorgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-1970010005-taborovi-vedouci-se-chteji-vzdelavat-predevsim-v-legislative.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku