Má vlast v srdci Evropy - 2. ročník

| Autor: ČRDM | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 26. 10. 2006 |

Má vlast v srdci EvropyNení vám lhostejné, jak naše země vypadá? A jak ji znají a jak se v ní cítí naše děti a mladí lidé? Záleží vám na tom, aby i oni dokázali svoje češství proměnit v uvědomělou péči o naše kulturní dědictví? Pokud ano – pak jste na správné stopě. Zapojte se se svou třídou či oddílem do 2. ročníku soutěže, který trvá od června 2006 do konce září 2007.

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ má sice dlouhý název, ale je ušitá přímo na tělo školám i sdružením dětí a mládeže. Už nejmladší žáci či členové sdružení se mohou zúčastnit některých z jejích osmi kategorií: mohou třeba zjišťovat stav zanedbávaných a opomíjených památek, seznamovat se s dějinami určité památky či místa, anebo dokonce začít pečovat o nějaký pomníček, kříž, kapličku či jinou malou stavbu a najdou tu i další zajímavé úkoly. Pro děti od jedenácti let je zase vhodné vytváření naučných stezek, spolupráce při záchraně drobných užitkových předmětů – nářadí, hraček nebo různých tiskovin, starých plakátů fotografií a pohlednic a případně i jejich výstavka, dále obnova lidových zvyků, slavností či jiných tradic a další možnosti.
Mladí lidé od 14 let výše mohou zpracovávat krajové vlastivědné poznatky a podobně. Soutěž může obohatit výuku či program celého školního roku, ale také třeba letního tábora.

Uzávěrka druhého ročníku je 30. září 2007. Soutěž vyhlásila Památková komora spolu s Českou radou dětí a mládeže. Soutěžit v ní mohou jednotlivci či kolektivy. Bližší podrobnosti o všech osmi kategoriích najdete níže či na stránce www.adam.cz/mavlast. Tam je také možné se přihlásit.
Přihlášky lze zasílat také na e-mail mavlast@adam.cz nebo poštou na adresu:

Česká rada dětí a mládeže
MÁ VLAST
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1

Soutěžní kategorie – obsahová náplň:
Pro všechny věkové kategorie ABCK .*(

 1. Monitoring stavu památek - zejména zanedbávaných a opomíjených
  seznámení se s místními zapsanými památkami, subjektivní posouzení stavu jejich údržby, navázání kontaktu s jejich majiteli či správci, upozornit je na zjištěné drobné závady s cílem prevence větších škod, vytipování objektů technických, historických, lidové architektury, vhodných k památkové ochraně a zápisu.
 2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality
  zpracování podrobného popisu (rešerše) vycházející z písemných pramenů, kronik, dobových tisků, rozhovorů s pamětníky, dobových fotografií a stavební i projektové dokumentace atp.
 3. Převzetí konkrétní péče o památku (patronátu)
  po kontaktu s jejich majitelem či správcem uzavřít dohodu o pomoci při drobné údržbě a úpravě okolí dobrovolnickou prací i soustavnou preventivní péči např. o malou stavbu – pomníček, kříž u cesty, kapličku, část parku, Boží muka, památné stromy atp., údržba opuštěných hrobů či starých hřbitovů (zejména v příhraničních oblastech).
 4. Podpora návštěvnosti pamětihodností
  vytvoření WWW stránek propagujících příslušnou památku,vytváření procházkových okruhů, návštěvnických stezek, informačních tabulí naučných stezek, turistického značení atp.
 5. Obnova a udržování historických tradic
  obnova starých lidových tradic, zvyků, jarmarků, poutí a jiných lidových slavností např. cechovních a hornických slavností, skok přes kůži, majáles, šibřinky, pašijové hry atp.
 6. Spolupráce s regionálními muzei při záchraně malých movitých památek
  záchrana drobných užitkových předmětů, technických památek, starého selského náčiní, nářadí, hraček ap. Uspořádaní malých výstavek či expozicí s tematickým vlastivědným zaměřením, staré knihy a tiskoviny, pohledy, plakáty, dobové fotografie
  a pod.
  Od 15 let BCK .*(
 7. Zpracování vlastivědné studie regionu
  podrobné zmapování místopisné, historiografické, folklorní atp., situace vymezeného regionu, obce či městské čtvrti.
 8. Navázání zahraničních partnerství
  navazování pravidelných partnerských vztahů zejména v příhraničních oblastech se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem, společná výměna a budování nových turistických možností a vzájemného poznávání s našimi partery v Evropské unii - společná a vzájemná pomoc při péči o památky v oblastech kde v minulosti docházelo k největší devastaci a zničení kulturních hodnot. Obnova tradičních poutí a lidových slavností atp.

*( .Účastníci – věkové kategorie:
Jednotlivci – věkové kategorie (ABCK)
A Děti do 15 let B mládež 15 – 18 let C dospělí 18 – 100 let
K Kolektivy – družiny, oddíly, party, spolky, občanská sdružení i další NNO. Pro objektivní hodnocení jim bude přiřazena věková kategorie podle věkového průměru všech členů kolektivu.

Organizace: soutěž bude probíhat od 1.května 2006 do 30. září 2007.
Hodnocení bude provádět celostátní hodnotící komise po předběžném posouzení regionálních komisí podle přínosu v následujících čtyřech oblastech:

 1. společenská,
 2. odborná,
 3. výchovná,
 4. ekonomická.

#mavlast

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast
 • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
 • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
 • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.
Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


#mavlast

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2006102601-ma-vlast-v-srdci-evropy-2-rocnik.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku