Slavnostní vyvrcholení Školy folklorních tradic 2007 - 2009

| Autor: Dušan Macháček - Folklorní sdružení ČR | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 8. 4. 2009 |

Závěrečné obhajoby Školy folklorních tradic 2007 - 2009Již čtvrtý běh Školy folklorních tradic vyvrcholil v Praze zkouškami a obhajobou závěrečných prací. V průběhu slavnostního zakončení v sobotu 28. 3. 2009 byla předána Osvědčení třiceti pěti absolventům. Z nich pět absolvovalo Školu s vyznamenáním. Na realizaci Školy folklorních tradic se podílely Národní ústav lidové kultury Strážnice, Národní informační a poradenské střediska pro kulturu - ARTAMA a Folklorní sdružení ČR.

Dvouleté studium, které probíhalo formou víkendových soustředění, bylo náročné na čas frekventantů i vyučujících, neboť zahrnovalo od září 2007 do března 2009 více než 300 vyučujících hodin, z nichž téměř polovina byla zaměřena na teorii a druhá část na prakticko-teoretickou výuku. Odborná komise hodnotila znalosti a tvůrčí dovednost na základě závěrečných testů, odborné zkoušky a obhajoby závěrečné práce, spojené s praktickou tanečně scénickou ukázkou.

Předsedkyně odborné komise Alena Schauerová v závěru vyzvedla výbornou úroveň všech absolventů, jejich zápal a tvůrčí přístup ke studiu. Zvlášť ocenila mimořádnou obětavost dvou absolventek, které v průběhu druhého ročníku, jako čerstvé maminky, se účastnily soustředění i zkoušky v doprovodu batolat.

FoS Absolventi vzdělávacího projektu jsou na základě Osvědčení jmenováni Lektory a interprety tanečních a hudebních lidových tradic.

Na slavnostním vyvrcholení Školy folklorních tradic blahopřáli čerstvým absolventům zástupkyně ředitele NULK Strážnice Vlasta Ondrušová, předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a Pavlína Čermáková, vedoucí ARTAMA. Vyslovili přesvědčení, že získané znalosti a tvůrčí dovednosti plně využijí při své činnosti ve vedení souborů, při soutěžích a přehlídkách, zejména dětských folklorních souborů.

Rovněž poděkovali za výbornou a obětavou práci všech vyučujících a lektorů i členům závěrečné odborné komise, která pracovala ve složení: Alena Aschauerová - FF Masarykovy univerzity Brno, Bohumíra Eliášová - AMU Praha, Jana Křenková - JAMU Brno, Daniela Stavělová - Etnologiský ústav Akademie věd, Kamila Skopová - výtvarnice, Lubomír Tyllner - Etnologický ústav AV, Pavlína Čermáková - ARTAMA / NIPOS.

www.folklornisdruzeni.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009040026-slavnostni-vyvrcholeni-skoly-folklornich-tradic-2007-2009.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku