V Knoflíkové sbírce se vybralo 10 tisíc a sbírka pokračuje dál

| Autor: - Eva Haunerová, Český západ o.s. | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 7. 7. 2009 |

Na výrobě knoflíků pro sbírku na rekonstrukci komunitního centra v Dobré Vodě u Toužimi se podíleli místní obyvatelé i přátelé a návštěvníci Občanské sdružení Český západ vybralo ve své Knoflíkové sbírce 9 822 Kč. Tyto peníze poputují na rekonstrukci a rozšíření vzdělávacího a společenského centra v Dobré Vodě u Toužimi, kde žije početná romská komunita. Sbírka probíhala během několika červnových dní v centru Plzně a Karlových Varů a dárci v ní za symbolický příspěvek 30 Kč do zapečetěné kasičky získávali od dobrovolníků originální keramický knoflík. Sbírka nyní pokračuje během července a srpna u infopultů společnosti Porsche Plzeň v salonech VW a Škoda, Podnikatelská tř. 1 na Borských polích v Plzni.

Knoflíková sbírka na rekonstrukci komunitního centra v Dobré Vodě u Toužimi „V Dobré Vodě chceme zrekonstruovat a rozšířit tzv. komunitní centrum, které bude sloužit nejen ke vzdělávání a společnému setkávání, ale také k poskytování sociálních služeb a zaměstnávání obyvatel Dobré Vody a okolí,“ vysvětluje plány Českého západu Martin Marek, koordinátor sbírky. „Prostřednictvím tohoto centra chceme ještě více podpořit společenský a kulturní život, vzdělanost a zaměstnanost v celém regionu Toužimska na Karlovarsku,“ vysvětluje smysl centra Martin Marek. V autosalonech společnosti Porsche Plzeň budou moci zájemci získat za svůj příspěvek nejen keramický knoflík, ale také bližší informace o tomto centru i činnosti sdružení. V Dobré Vodě je dominantou obce panelový dům, kde žije osmdesátičlenná převážně romská komunita. Kromě ní zde žije asi deset stálých obyvatel, zbytek domů patří chalupářům. Jediným místem, kde se mohou nyní obyvatelé společně scházet, vzdělávat nebo jinak smysluplně trávit volný čas, je sídlo Českého západu, které však má již nedostatečnou kapacitu. V centru se nyní konají například kurzy českého a anglického jazyka, kurzy právního povědomí, besedy s lékařkou nebo další vzdělávací programy. Své zázemí zde má keramický a taneční kroužek, ale také textilní dílna, kde romské ženy šijí tašky, zástěry, kapsáře nebo prostírání určené na prodej. Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi. Symbolem sbírky je keramický knoflík, který symbolizuje spojování, o které se snaží právě i Český západ. Sdružení již osmým rokem spojuje dva zdánlivě rozpojené světy obyvatel naší společnosti – svět romský a svět český. Knoflíky vyráběli obyvatelé Dobré Vody, pracovníci, dobrovolníci a přátelé sdružení. Kdo nestihne přispět na sbírku v autosalonech Porsche, může svůj příspěvek zaslat i na speciální účet sbírky 810931309/0800. Více informací je možné najít na internetových stránkách sdružení www.cesky-zapad.cz. Občanské sdružení Český západ velice děkuje společnosti Porsche Plzeň za umožnění konání sbírky ve svých prostorách. Společnost tak dává najevo nejen svou vstřícnost k neziskovému sektoru, ale i jasně ukazuje, že si uvědomuje svou společenskou zodpovědnost.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009070017-v-knoflikove-sbirce-se-vybralo-10-tisic-a-sbirka-pokracuje-dal.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku