Český západ získal cenu Gypsy Spirit 2009

| Autor: Eva Haunerová - Český západ o.s. | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 6. 12. 2009 |

Cenu Gypsy Spirit do rukou Jany Kosové, výkonné ředitelky sdružení Český západ, předávala paní Magda Vašáryová (foto Jana Šustová, Český rozhlas) Občanské sdružení Český západ získalo 1. prosince v Praze cenu Gypsy Spirit 2009 v kategorii nevládních organizací. Cílem tohoto projektu, který v České republice probíhá prvním rokem, je podpořit úsilí všech, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v České republice. Český západ byl na cenu nominován za svou úspěšnou práci v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě a okolí na Toužimku. V Plzni je sdružení známé díky provozování dobročinného obchodu Buťi ve Veleslavínově ulici.

www.cesky-zapad.cz
www.buti.cz

Cenu Gypsy Spirit do rukou Jany Kosové, výkonné ředitelky sdružení Český západ, předávala paní Magda Vašáryová (foto Jana Šustová, Český rozhlas) Ceny Gypsy Spirit jsou zaměřeny na zveřejnění těch projektů a aktivit, které přinášejí skutečné a měřitelné výsledky, jež představují pro romské obyvatele reálnou pomoc. Vyhlašovatelem ceny Gypsy Spirit je ministr pro lidská práva Michael Kocáb, který byl zároveň i členem odborné poroty, které předsedal pan Václav Havel. Ceny se udělují v pěti kategoriích: za čin roku, pro jednotlivce, pro nevládní organizace, pro firmu a za mimoškolní vzdělávací aktivity. Mezi nominovanými v kategorii nevládní organizace byla další dvě významná sdružení - pražské občanské sdružení Romea, které provozuje stejnojmenný zpravodajský a kulturní portál zaměřující se na události týkající se Romů, a občanské sdružení IQ Roma servis z Brna, které poskytuje bezplatné sociální právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením a rovněž uděluje prestižní značku Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Cenu Gypsy Spirit do rukou Jany Kosové, výkonné ředitelky sdružení Český západ, předávala paní Magda Vašáryová (foto Jana Šustová, Český rozhlas) Za Český západ se slavnostního večera zúčastnila jeho výkonná ředitelka Jana Kosová, která 27. listopadu získala v Karlových Varech ocenění Osobnost Karlovarského kraje 2009. Cenu Gypsy Spirit ve tvaru okřídleného červeného srdce převzala z rukou paní Magdaleny Vašáryová, poslankyně NR Slovenské republiky.

Z každoročního putování k živému Betlému - Dobrá voda u Toužimi (2008)"Nesmírně si ocenění Gypsy Spirit vážíme, patří našim lidem, kteří stále více důvěřují svých schopnostem, vidí nové možnosti, jak dobře žít svůj život, patří pracovníkům Českého západu, kteří jsou neúnavní v podpoře těchto snah, patří ostatním obyvatelům Dobré Vody, kteří přes dřívější zkušenosti s našimi lidmi obnovují vztahy a spolupracují na společném díle a patří také všem přátelům sdružení a Dobré Vody, kteří nás všemožně účinně podporují," říká o ceně Jana Kosová. Televizní záznam z předávání cen Gypsy Spirit odvysílá 5. prosince od 20 hodin program ČT24. Více informací o projektu lze nalézt na internetových stránkách www.gypsyspirit.eu.

Komunita v Dobré Vodě u Toužimi slaví každoročně také Svátek sousedů (2009) Český západ v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody a okolí skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti.

Děti se při práci na zvelebení obce v Dobré Vodě u Toužimi nenechají zahanbit (6. veřejná brigáda 2009) Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. V roce 2001 byla v místní romské komunitě téměř stoprocentní nezaměstnanost, ale v roce 2008 pracovalo již více než 60 % členů této komunity. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.

#sociální začleňování #inkluze #Český západ

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.
ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009120015-cesky-zapad-ziskal-cenu-gypsy-spirit-2009.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku