Setkání ČRDM v Senátu: Rok 1989, svoboda a odpovědnost i novinky z legislativy

| Autor: ČRDM - tisková zpráva | Rubrika: ČLÁNKY | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 12. 12. 2009 |

Výroční Setkání ČRDM 2009 se konalo v Historickém sále Senátu. (Foto Jiří Majer) Historický sál Senátu PČR se stal 11. prosince místem výročního „Setkání 2009“, pořádaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Zhruba čtyřhodinový program se skládal ze dvou bloků. První se nesl ve znamení připomenutí událostí roku 1989, reflektovaných mj. i někdejším vůdcem revoltujících studentů a dnešním ředitelem humanitární organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem, část druhá se pak zaměřila na tematiku zákonů o dobrovolnictví a veřejně prospěšných organizacích.

Jedním z hostů Setkání 2009 byl někdejší vůdce studentů revoltujících v Listopadu 1989, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. (Foto Jiří Majer)Šimon Pánek přiblížil pěti desítkám přítomných zástupců rozmanitých dětských a mládežnických spolků dramatické momenty Sametové revoluce, jichž byl sám jedním z důležitých aktérů. Zdůraznil v této souvislosti význam svobody, která ovšem podle jeho mínění nemá být zcela bezbřehá. Stejného názoru ostatně byl i další z pozvaných hostů, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Miroslav Lehký. „Každý chce svobodu, ale nikdo nechce nést zodpovědnost,“ poznamenal. Šimon Pánek v odpovědi na otázku Pavla Trantiny, co ho v dnešní době těší a dává mu naději do budoucna, pak jako jeden z příkladů uvedl rozkvět spolkového života, a to i v docela malých obcích.

Předseda Asociace TOM Tomáš Novotný, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký, místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková a předseda ČRDM Aleš Sedláček v družné debatě při Setkání 2009 (Foto Jiří Majer)Z kontextu debaty, která se v Senátu rozvinula, a již společně s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem moderoval Tomáš Novotný (A-TOM), vyplývá, že významnou roli v tomto ohledu sehrávají právě občanská sdružení zaměřená na mimoškolní výchovu nejmladší generace. Jejich přičiněním se totiž mohou děti učit nejen zacházet se svobodou a vážit si jí, ale mít i respekt k pravidlům. Účastníci adventního Setkání ČRDM 2009 v Senátu (Foto Jiří Majer)Na společenský přínos dětských a mládežnických sdružení předtím poukázali ve svých proslovech a zdravicích první náměstkyně ministryně školství Eva Bartoňová a její kolega Jan Kocourek, jakož i místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, pod jejíž záštitou se letošní „Setkání“ uskutečnilo.

Setkání 2009: Radek Jiránek z ministerstva vnitra seznamuje přítomné s připravovanou kýženou změnou týkající se zákona o dobrovolnictví. (Foto Jiří Majer)V části věnované novinkám z oblasti legislativních norem se do centra pozornosti dostala chystaná novela zákona o dobrovolnictví. Po vystoupení zástupce ministerstva vnitra Radka Jiránka vysvítá, že zamýšlené změny v zákoně se z podnětu ČRDM a některých dalších neziskových organizací ubírají správným směrem. Ze zákona má být především odstraněno omezení, které neakceptováním členského poměru dobrovolníka k organizaci, pro niž dobrovolnou práci vykonává, diskriminuje mj. právě řadu aktivistů z prostředí dětských sdružení. Ve druhé části Setkání 2009, věnované legislativě, vystoupila také Pavlína Kalousová z Rady vlády pro neziskové organizace. (Foto Jiří Majer)O věcném záměru návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti zase informovala auditorium Pavlína Kalousová ze sekretariátu Rady vlády pro neziskové organizace. Jeho zpracovatelé podle ní vymezením pojmu veřejné prospěšnosti nemají v úmyslu zavádět nový typ organizace, ale nabídnout některým z již stávajících typů nadstandardní formu, například v oblasti daňových úlev. crdmNorma, bude-li zpracována a přijata, by měla také zabraňovat zneužití formy NNO k nekalým finančním machinacím a podpořit účelnost rozdělování státních dotací.

Tradiční „Setkání“ ČRDM bývá většinou načasováno do období na sklonku roku a mívá společensko-pracovní ráz. Dává prostor jednak ke kontaktům zástupců členských sdružení ČRDM, a to jak mezi nimi vzájemně, tak i s pozvanými hosty, a jednak k zevrubnému rozboru některého z aktuálních témat, jež se práce s mládeží týkají.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009120031-setkani-crdm-v-senatu-rok-1989-svoboda-a-odpovednost-i-novinky-z-legislativy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku