S Václavem Břicháčkem - Gigantem se přišly rozloučit 11. února 2010 téměř čtyři stovky skautů, bývalých žáků i absolventů kurzů Prázdninovky

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 13. 2. 2010 |

Do kostelíčku sv. Matěje v Praze 6 se nevešli ani náhodou, a tak většina přítomných, kteří se sjeli z celé republiky, se účastnila zádušní mše za tohoto nevšedního člověka v mrazivém větru venku.

Psycholog PhDr. Václav Břicháček odešel po těžké nemoci dne 3. února 2010. Byl Čestným náčelníkem Junáka, autorem mnoha psychologických i metodických publikací zabývajících se pedagogikou volného času. Mnoho let jezdil jako instruktor na kursy Prázdninové školy Lipnice, po obnově Junáka v r. 1989 se podílel na jeho vedení a přednášel na desítkách a stovkách (nejen) skautských vzdělávacích kursů a akcí. Pracoval a své vědomosti předával až do poslední chvíle...

Více o životě Václava Břicháčka - Giganta najdete na:
http://verejnost.skaut.cz/skauting/aktuality/151-vaclav-brichacek-ten-ktery-duveroval-mladym-lidem/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010020031-s-vaclavem-brichackem-gigantem-se-prisly-rozloucit-11-unora-2010-temer-ctyri-stovky-skautu-byvalych-zaku-i-absolventu-kurzu-prazdninovky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku