Co přináší studentská iniciativa Biblický impulz?

| Autor: - Signály.cz - komunitní web křesťanské mládeže | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 3. 10. 2010 |

Biblický impulz 2010Mezi brněnskými studenty se zrodila iniciativa Biblický impulz, která si klade za cíl seznámit věřící studenty a prohloubit jejich vztah k Bibli. Poprosili jsme Jana Šedo – jednoho z organizátorů, aby nám ji přiblížil.

Mohl bys na začátek stručně říct co je Biblický impulz?
Biblický impulz je vlna malých studentských akcí (párty, promítání filmů, rozjímání, ...) na začátku školního a akademického roku – v řijnu 2010. Akce by měly proběhnout na co nejvíce školách, fakultách, kolejích či internátech.

Proč tato iniciativa vznikla?
Na každé škole, fakultě, oboru, koleji nebo v městské čtvrti je bezpočet věřících studentů. Jen se neznají a právě proto přicházíme s Biblickým impulzem. Zvlášť, když někdo přichází do nového města, je vděčný za možnosti poznání věřících přátel, se kterými může následně prožít svá studentská léta.

Proč jste zvolili Bibli jako ústřední prvek celé iniciativy?
Je to něco co nás všechny spojuje a pomůže smysluplně prožít společný čas.

Jak jednotlivé akce budou vypadat?
Akce budou mít společné 3 prvky:
1. setkání a vzájemné seznámení věřících studentů;
2. prezentace úryvku z Bible (četba, projekce, film, poslech) a společná práce s ním;
3. společná modlitba.
Jestli to bude mít podobu palačinkové párty nebo intelektuálního večera, to už je na těch, kteří se jednu z akcí rozhodnou zorganizovat. Sami nejlépe odhadnou, jaká forma jejich spolužákům bude imponovat. Na web www.biblickyimpulz.cz jsme dali k dispozici několik inspirací, kdyby někdo neměl čas vymýšlet celý program sám. K dispozici budou i polotovary plakátků pro lidi, kteří nemají možnost si svépomocí vytvořit nějaký reprezentativní plnobarevný leták.

Proč jste zvolili formu malých akcí?
Na velkých akcích je obtížnější se s ostatními blíž seznámit a lépe se navzájem poznat.

Jak to bude celé probíhat?
Nejdřív proběhne velká informační kampaň. Jejím cílem bude dát vědět všem studentům, že v místě jejich studia proběhne některá ze studentských poznávacích akcí. Všechny takové akce pak budou dohledatelné na www.biblickyimpulz.cz (a samozřejmě taky na signály.cz, facebook.com i jinde). Druhá část je na desítkách lidí, kteří se rozhodnou nějakou takovou akci uspořádat.

Kolik vás je?
Po republice máme několik desítek parťáků, kteří se budou snažit rozproudit Biblický impulz ve svých městech. Lidí, kteří řekli, že jdou s námi do toho už je víc než 100.

Kdo všechno vaší iniciativu podpořil?
Biblický impulz si vzalo pod svá křídla občanské sdružení signály.cz, o. s. a zaštítila jí Sekce pro mládež ČBK. Podporu formou záštity vyjádřila také Ekumenická rada církví, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a Mons. František Radkovský. Úzce spolupracujeme s VKH ČR.

Díky za rozhovor.

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010100003-co-prinasi-studentska-iniciativa-biblicky-impulz.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku