Konference XVII. ročníku Pražského studentského summitu

| Autor: - Ludvík Eger, Pražský studentský summit | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 6. 3. 2012 |

Již tento pátek proběhne slavnostní zahájení konference největšího vzdělávacího projektu svého druhu ve střední a východní Evropě. Čtyřdenní simulovaná jednání OSN, NATO a EU budou zahájena 9. března v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa primátorem hlavního města Prahy Bohuslavem Svobodou a dalšími významnými hosty. Od soboty se „mladí diplomaté“ přesunou na svá jednání do Kongresového centra Praha.

Pražský studentský summit (z 5. workshopu 2012)

„Podobných diplomatických simulací existuje ve světě mnoho. Náš projekt je však unikátní nejen tím, že v jeho rámci simulujeme hned tři mezinárodní organizace, ale především několikaměsíční přípravnou vzdělávací částí,“ uvedl hlavní koordinátor projektu Michael Rozsypal. Během těchto pěti přípravných setkání tak mělo 350 účastníků z celé České republiky možnost rozšířit si faktografické znalosti a zdokonalit rétorické, argumentační a vyjednávací schopnosti prostřednictvím přednášek, diskuzí a interaktivních cvičení.

Podpora významných osobností
Pražský studentský summit (z 5. workshopu 2012) Projekt tradičně podporuje řada významných osobností od nás i ze zahraničí. Letošní XVII. ročník je konán pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové. Na slavnostním zahájení promluví například primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider, velvyslanci Německa a Dánska, diplomaté, organizátoři či zástupci partnerů projektu. Svá poselství zaslali také čelní představitelé simulovaných organizací.

Pražský studentský summit (z 5. workshopu 2012) Vznik nové generace občanské společnosti
V průběhu celého ročníku se studenti seznamovali nejen s fungováním světových diplomatických center, ale především s tématy, které mezinárodní společenství v současnosti řeší. Zabývali se tak například situací v Sýrii, reformou OSN, problematikou zhroucených států či energetickou bezpečností. Cílem projektu však není problémy vyřešit, ale především s nimi mladou českou veřejnost seznámit, otevřít nad nimi diskuzi a naučit studenty kriticky myslet, utvořit si vlastní názor a sebevědomě jej obhájit. Je tím tak přispíváno k tvoření aktivní občanské společnosti v naší zemi.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012030011-konference-xvii-rocniku-prazskeho-studentskeho-summitu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku