Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijal zástupce ČRDM

| Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 23. 5. 2012 |

Zástupci České rady dětí a mládeže otevřeli debatu o partnerství nevládních neziskových organizací (NNO) při programování evropských fondů.

Evropský dům Praha (ilustrační foto -mkr-)

Předsedu České rady dětí a mládeže, Aleše Sedláčka, ve společnosti bývalého předsedy ČRDM Pavla Trantiny, dnes místopředsedy skupiny III. Evropského hospodářského a sociálního výboru a Romana Hakena, člena Rady vlády pro NNO a taktéž člena EHSV, přijal v pondělí 21. 5. 2012 k jednání ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Tématem schůzky byla nejen vize čerpání evropských peněz pro dětské a mládežnické organizace, ale také uplatnění principu partnerství v současném a budoucím programovacím období. Jednání se za MMR se dále zúčastnili první náměstek Daniel Braun a vrchní ředitelka Olga Letáčková. Za ČRDM i další NNO jsme upozornili na nedostatky v současném pojetí principu partnerství, nedostupnost technické pomoci a čerpaní investičních prostředků pro NNO. MMR nabídlo možnosti revize.

Očekáváme další jednání, která povedou k vyššímu poměrnému zastoupení NNO v koordinačních a monitorovacích orgánech.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012050041-ministr-pro-mistni-rozvoj-kamil-jankovsky-prijal-zastupce-crdm.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku