Setkání děti a mládeže Kraje Vysočina

| Autor: Hodina H - Iva Havlíčková | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 30. 5. 2012 |

Mladí lidé Vysočiny se sešli ve čtvrtek 24. 5. 2012 ku příležitosti zahájení Bambiriády 2012. Šedesát zástupců dětských a mládežnických organizací, školních samospráv, parlamentů dětí a mládeže a mládežnických skupin zaplnilo Zasedací mísnost Magistrátu města Jihlava.
Setkání zahájila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková s primátorem Města Jihlava.

Setkání mládeže Kraje Vysočina 2012

Setkání mládeže Kraje Vysočina 2012 Děti a mládež představily svou činnost, seznámily se se situací v oblasti participace ve Východní Evropě s hostem z Arménie, vstoupily do tématu e-participace a shodly se na hlavních bodech spolupráce a prezentace Kraje Vysočina v oblasti participace dětí a mládeže a shromažďování informací na webové stránce koordinační organizace Hodina H.

Toto pravidelné tradiční setkání dětí a mládeže je každoroční významný moment pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, sdílení a plánování spolupráce na krajské úrovni.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012050056-setkani-deti-a-mladeze-kraje-vysocina.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku