Kontrola NKÚ

| Autor: Aleš Sedláček | Rubrika: myslím si | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 13. 8. 2012 |

V posledních dnech zaplavují naše média zasvěcené informace o pochybném dotování dětských a mládežnických organizací.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Nedostatky zjištěné NKÚ se týkají metodických či formálních chyb, využití dotací ve prospěch práce s dětmi však nezpochybňují. (Foto Jiří Majer)
Citují se dokola chyby, které Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nalezl na straně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) coby poskytovatele dotace, i nevalné výsledky kontrol na straně příjemců.
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je dlouholetým partnerem MŠMT v oblasti dětí a mládeže. S ministerským odborem pro mládež jsme v úzkém kontaktu a systém přidělování dotací se snažíme mít pod drobnohledem. Spolupracujeme na jeho aktualizacích a vylepšování. Více než 100 sdružení s 210.000 členů se domnívá, že pokud se budou prostřednictvím Rady podílet na tvorbě pravidel a budou mít přehled o způsobu rozdělování dotací, dokážeme společně udržet proces transparentní a pokud možno i maximálně spravedlivý.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto František Fráňa, Sdružení Radost)Na základě zkušeností našich sdružení s provedenou kontrolou musíme konstatovat, že byla vedena velmi profesionálně. Ostatně i zveřejněné výsledky jsou přehledně členěné a s uspokojivým odůvodněním. Novinářská interpretace však v posledních dnech nabízí veřejnosti bohužel až příliš jasnou informaci: na MŠMT se nehospodárně plýtvá státními penězi pro sdružení, která nejen že nejsou schopná dotace správně účtovat, ale často ani použít na účel, ke kterému byly určeny.
Pojďme hledat jiný úhel pohledu s použitím stejných podkladových dat. Jedná se o NKÚ veřejně publikované Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/24.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Jiří Majer) Pro nás jistě příjemné zjištění je to, že žádné z kontrolovaných prostředků nebyly vyvedeny, zneužity, zcizeny. Nebyly použity na nákup předraženého zboží nebo služby. Nebyly použity na nadstandardně vysoké odměny funkcionářů. Nic takového se nestalo. Je to samozřejmé, nebo je to dnes takový malý zázrak? Část prostředků byla využita dokonce nad rámec původní objednávky a žádosti o dotaci. Sdružení našlo firmu, která provedla stavbu táborové kuchyně levněji, než byl předpoklad. Ušetřené peníze pak byly využity na další stavební práce kolem kuchyně. NKÚ konstatuje, že došlo ke stavbě bez povolení příslušného stavebního úřadu. Pokud k takovému pochybení došlo, je to jistě špatně, stejně jako je špatně, že nebylo MŠMT požádáno o změnu účelu dotace. Na druhou stranu, vše bylo v dobré víře investováno do táborové základny, tedy na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Junák)Některé organizace nepoužívaly správnou účtovou osnovu. Pro ty, kteří se ve světě analytických účtů nepohybují: jedná se o virtuální přihrádky v systému podvojného účetnictví. Mají své jméno a číslo a předepsaný způsob použití. Někteří k některým evidencím používali jiné přihrádky nebo se drobně odchýlili v číslování těchto přihrádek od účetních standardů. Takováto chyba nemá faktický dopad na účetní obraz sdružení a nevede k jakémukoli zneviditelnění zaúčtování dotačních či jiných finančních zdrojů organizace. Některá sdružení pak nezaúčtovala nárok na dotaci, což je opět metodická chyba, která nemá s využitím prostředků nic společného.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Jiří Majer)Ministerstvo je kritizováno, že podpořilo stavbu, která má mnohonásobně vyšší finanční potřebu, než činila podpora ze strany MŠMT. NKÚ z toho dovozuje, že podpora byla poskytnuta neúčelně, když není prokazatelně možné nemovitost v reálném čase opravit nebo přestavět. Tento argument stojí za zamyšlení. Hned mě napadá několik podobně na první pohled nereálných investic tohoto typu. Skautská Krajinská v Českých Budějovicích, tomícký Sloup v Čechách nebo nádherný Opárenský mlýn. Přitom s odstupem času tvoří právě tyto stavby ukázku vícezdrojového financování. MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Ondřej Šejtka, TOM S.T.A.N.) Jsou jasným důkazem účelného využití evropských peněz v kombinaci s investičními prostředky z MŠMT a velkým „budovatelským“ nadšením ze strany organizací. Nezanedbatelný je i význam dobrovolnické práce členů těchto organizací a silná vize o budoucím využití těchto objektů, která pomáhala překonat jejich někdy vleklou a nelehkou stavbu či rekonstrukci. Na druhou stranu, ne vždy se podaří partnerskou investici sdružením hned sehnat. Pak alespoň opravená střecha, dotovaná penězi z MŠMT, může pomoci objekt uchránit před katastrofálním poškozením.

Ne všechno se nám, sdružením dětí a mládeže, povedlo; některá pochybení jsou hloupá a je za ně potřeba nést odpovědnost. Naštěstí pro nás jsou vyměřené vratky marginální. Ne všechno se povedlo na jedničku i MŠMT. Nedokonalosti ve znění dotační metodiky ministerstvo řeší v návrhu nové metodiky, který pan ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban připravuje a s ČRDM konzultuje.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Jiří Majer)MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. Díky osvíceným lidem na odboru pro mládež, náměstkovi Janu Kocourkovi, náměstkyni Evě Bartoňové a konec konců i ministrům, kteří v nedávné minulosti resort vedli, se podařilo prostředky udržet pouze v mírném poklesu.
Z pohledu organizací je však objem dotačních prostředků ze strany MŠMT na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží nedostatečný. Analýza ČRDM, porovnávající kapitalizovaný přínos práce dobrovolníků ve sdruženích dětí a mládeže, který byl v roce 2011 čtyřnásobně vyšší než objem dotací, poukazuje i na postupné zvětšování propasti mezi sledovanými vstupy a výstupy. Pojem otevírajících se nůžek tak lze bez nadsázky uplatnit i v popisované problematice.

crdmSumář na závěr: Nestalo se nic nemravného. Drobné prohřešky si vyřešíme a určitě se z nich poučíme. MŠMT je i nadále – ve srovnání s ostatními resorty – příkladným, dlouhodobým, stabilním donátorem s jasnou, vládou projednanou koncepcí. Kéž by takovéto zjištění mohly napsat i naše partnerské střešní organizace z oblastí životního prostředí, kultury, zdravotnictví, poskytovatelé sociálních služeb.


Pozn.: Česká rada dětí a mládeže je střešní organizací nesportovních sdružení a spolků; necítíme se kompetentní k tomu, abychom jakkoli reagovali na část, která se týká sportu, resp. dotací určených na sportovní činnost.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012080015-kontrola-nku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku