Nadace ERSTE podpoří sociální integraci v evropských neziskovkách

| Autor: Tisková zpráva - Erste Stiftung | Rubrika: představujeme | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 8. 9. 2012 |

Celkem 610.000 euro bude rozdáno 33 vítězným projektům podporujícím sociální integraci v neziskovkách ze 13 evropských zemí včetně ČR.
Cena za přínos sociální integraci: trofej čeká na vítěze (foto Erste Stiftung)
Nadace ERSTE již počtvrté umožňuje neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu má možnost získat 33 neziskových organizací z celkem 13 zemí střední a východní Evropy. Cenu vyhrávají inovativní a udržitelné projekty pro podporu sociální integrace znevýhodněných skupin, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné.

Cena za přínos sociální integraci: moderátorka Lejla Abbasová s tlumočnicí do znakové řeči (foto Erste Stiftung)„Díky Ceně Nadace ERSTE jsme mohli náš projekt posunout o úroveň výš. Nejenom že můžeme svobodně používat získané finance, ale získali jsme také zdravé sebevědomí a oslovili jsme i nové cílové skupiny, na které jsme si dříve netroufali. Více se teď zaměřujeme například na pořádání pouličních happeningů. Jsme rádi, že se můžeme naplno věnovat vedle poskytování sociálních služeb i tématu rozpouštění bariér,“ hodnotí svou účast v minulém ročníku Erik Čipera z občanského sdružení Asistence, jednoho ze tří vítězů z České republiky.

Andreas Treichl, šéf největší středoevropské banky Erste Group, předává Cenu za přínos sociální integraci. (Foto Erste Stiftung)Kromě finančního ocenění v hodnotě 610.000 euro získá 33 vítězných projektů (30 vítězů, 2 zvláštní ceny poroty, 1 cena odborníka) také dvouletou podporu profesionální komunikace svých projektů. K tomu bude 130 finalistů z každé země přizváno k členství v ERSTE Foundation NGO Academy, která vzdělává a rozvíjí neziskové organizace v oblasti komunikace s veřejností, fundraisingu, sociálního podnikání a dalších aktivit.

Neziskové organizace se mohou o ocenění přihlásit od 3. září do 11. listopadu 2012 na  www.socialintegration.org/register.

Do čtvrtého ročníku Ceny za přínos sociální integraci se kromě České republiky zapojuje další tucet evropských zemí: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Maďarsko, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Moldávie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

„Cena za přínos sociální integraci má za sebou již několik úspěšných let, což nás velmi těší - zvláště, když se vyvinula z malého projektu pro čtyři země v roce 2007 až ke komplexnímu programu sociální integrace, konajícím se ve 13 zemích v roce 2012/2013. Věříme, že je pro neziskový sektor zásadní, aby byl dostatečně vidět. Získává tak lépe finanční prostředky a je zároveň inspirací pro všechny, kdo se chtějí podílet na veřejném dobru. Právě z tohoto důvodu nekončí naše ocenění neziskových organizací slavnostním vyhlášením cen, ale pokračuje dlouhodobou podporou jejich aktivit,“ vysvětluje Dejan Petrovic, projektový manažer tohoto ocenění v Nadaci ERSTE.

Jurta je jednou ze tří čekých neziskovek, které si  Cenu za přínos sociální integraci převzaly v roce 2011. (Foto archiv Erste Stiftung)Česká republika byla dějištěm posledního slavnostního vyhlášení cen. To se konalo v Praze za účasti více než 700 hostů. Cenu si na podium přišli převzít kromě jiného i tři české neziskové organizace: Liga lidských práv, JURTA a Asistence. Za Českou republiku se o cenu ucházelo nejvíce projektů ze všech zúčastněných zemí.

Vítězové Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu tentokrát ve Vídni v červnu 2013.
Více informací o projektu na  www.socialintegration.org


O Nadaci ERSTE
Nadace ERSTE vznikla v roce 2003 z Erste Oesterreichische Spar-Case, první rakouské spořitelny. V současnosti je hlavním akcionářem Erste Group a investuje část svých dividend do společenského rozvoje v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Podporuje sociální soudržnost a angažovanost v oblasti občanské společnosti; jejím cílem je sdružovat lidi a šířit vědění o nedávné historii regionu, který prošel po roce 1989 dramatickými změnami. Jako aktivní nadace rozvíjí své vlastní projekty v rámci tří programů: Sociální rozvoj, Kultura a Evropa.
Více na  www.erstestiftung.org


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012090022-nadace-erste-podpori-socialni-integraci-v-evropskych-neziskovkach.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku