Sloup hostil poradu spolků, domečků a pracovníků MŠMT

| Autor: Tomáš Novotný | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 9. 11. 2012 |

V pondělí a úterý 5. a 6. listopadu se v herberku ve Sloupu konala porada výše uvedených.
Impuls k ní vzešel na jarní komoře mládeže a role hostitele se ujali tomíci.

Z porady spolků, domečků a pracovníků MŠMT ve Sloupu v listopadu 2012

Z porady spolků, domečků a pracovníků MŠMT na Sloupu v listopadu 2012 - náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová a Libor Bezděk za domy dětí a centra volného času Zástupci spolků (Aleš Sedláček, Kateřina Brejchová, Josef Výprachtický, Tomáš Novotný a Bořek Slunéčko), NIDM (Irena Hošková) představitelé ministerstva (Michal Urban a Eva Hampejsová) a Středisek volného času (Jana Heřmanová, Lída Pohanková a Libor Bezděk) přivítali v pondělí večer náměstkyni ministra ing. Evu Bartoňovou.

Paní náměstkyně seznámila přítomné s výhledem rozpočtu pro rok 2013 (v tu dobu i s krizovým scénářem, který mohl nastat, pokud by neprošlo zvýšení DPH – to by mělo přímý dopad na prostředky ministerstva školství, tedy zřejmě i na „naši“ kapitolu), seznámila nás se situací, která nastala po rozhodnutí ukončit k poslednímu prosinci 2013 činnost Národního institutu dětí a mládeže, zmínila se o problematice inkluze ohrožených komunit i o dalších tématech. Z porady spolků, domečků a pracovníků MŠMT na Sloupu v listopadu 2012 - šéf odboru pro mládež MŠMT Michal Urban

To, spolu s financováním spolků, přípravou nové koncepce, pokračováním Klíčů pro život, s obavou z problémů, které by nastaly, pokud by došlo ke změně možnosti čerpat dotační prostředky až po vydání tzv. rozhodnutí, nikoliv retroaktivně, od 1. ledna nového roku, jak je běžné dnes, etc. - to vše tvořilo základ debaty, která pokračovala i během úterního dopoledne.

Z porady spolků, domečků a pracovníků MŠMT na Sloupu v listopadu 2012 - předseda ČRDM Aleš SedláčekZ porady spolků, domečků a pracovníků MŠMT na Sloupu v listopadu 2012 - zleva Ludmila Pohanková, Eva Hampejsová, Jana Heřmanová Šéf ČRDM podrobně informoval přítomné o (ne)pokroku v legislativním procesu týkajícím se veřejné prospěšnosti a také o aktivitách, které podniká jménem národní rady pro to, aby veřejný rejstřík občanských sdružení byl namísto dosavadního spravování ministerstvem vnitra spravován nezávislými soudy.

Debata to byla bezesporu užitečná, čas přítomných jistě nebyl zmarněn.

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012110016-sloup-hostil-poradu-spolku-domecku-a-pracovniku-msmt.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku