Neziskovky píší kvůli rejstříkovému zákonu Legislativní radě vlády

| Autor: redakce | Rubrika: ČLÁNKY | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 5. 2. 2013 |

Čtveřice "střešních" nestátních neziskových organizací – včetně České rady dětí a mládeže (ČRDM), zaštiťující bezmála stovku členských sdružení – se písemně obrátila na členy Legislativní rady vlády.
Dopis členům Legislativní rady vlády upozorňuje na absenci rejstříku spolků v návrhu příslušného zákona. (Ilustrační foto Jiří Majer)
Důvod je prostý: nesouhlasí s tím, aby z obecné úpravy rejstříkového práva byly vyjmuty spolky. Právě to se ale nyní chystá – alespoň podle návrhu zákona, který má Legislativní rada vlády 14. 2. t.r. projednávat. V návrhu je upraven obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík obecně prospěšných společností a resjtřík společenství vlastníků jednotek. Rejstřík spolků však nikoli.

Z jednání 37. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Dopisem, signovaným 4. února 2013, reaguje předseda ČRDM Aleš Sedláček na usnesení listopadového valného shromáždění střešní organizace, v jejímž čele stojí. To mu totiž ukládá, „aby inicioval jednání s poslanci a zástupci státní správy, která povedou ke zřízení veřejného rejstříku s obdobnou mírou výkaznictví, jako je tomu u komerčních subjektů. Takovýto rejstřík by měl být kompletně spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, resp. soudem“.

paragrafSignatáři dopisu z řad představitelů NNO pokládají vyjmutí rejstříku spolků z obecné úpravy rejstříkového práva za nesystematické a legislativně technicky nevhodné. „Argument, že rejstřík spolků nelze začlenit do rejstříkového zákona, protože zaběhnutý stav je takový, že registraci spolků provádí Ministerstvo vnitra, není příliš přesvědčivý v kontextu rekodifikace celého soukromého práva, jež narušila celou řadu ´zaběhnutých stavů´,“ uvedli mj. zástupci zmíněných neziskovek.

Vedle předsedy ČRDM Aleše Sedláčka dopis podepsala také ředitelka Zeleného kruhu o. s. Júlia Sokolovičová, ředitelka SKOKu (Spolek oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti) Hana Vlčková, předsedkyně Volného sdružení nevládních neziskových organizací v kultuře a umění Yvona Kreuzmannová a v zastoupení svých vyjmenovaných členů též předseda ANNO (Asociace nestátních neziskových organizací v České republice) Ladislav Krajdl.


Text dopisu si lze přečíst ZDE

Celý dopis si můžete stáhnout ZDEADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020011-neziskovky-pisi-kvuli-rejstrikovemu-zakonu-legislativni-rade-vlady.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku