Jan Šimáně - Galén odešel na cestu bez značky...

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 15. 2. 2013 |

Smutná zpráva přišla v podvečer 13. dne indiánského měsíce hladu roku 2013. Galénova vnučka Magda oznámila světu, že její dědeček Jan Šimáně opustil tento svět v 89. roce svého věku... Úctyhodné stáří pestré životní pouti člověka, který po většinu svého života šířil myšlenky "Přátelství rozrůzněných".

http://www.brezovylistek.cz/2-jan-simane-galen-1-10-1924-13-2-2013.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020047-jan-simane-galen-odesel-na-cestu-bez-znacky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku