Letní dům: Draci ve skalách a Dobročinný bazar

| Autor: Letní dům | Rubrika: AKCE | Vydáno dne: 13. 9. 2013 |

Co si na nás tentokrát draci vymysleli?
Slavnost Draci ve Skalách 2012 (Letní dům)
Sežere Drak princeznu? nebo snad princezna draka? nebo to bude všechno jinak? Neváhejte a přijeďte si užít s námi dračí rej v sobotu 21. září do Skal u Protivína.

Slavnost Draci ve Skalách 2012 (Letní dům) Komunitní slavnost Draci ve Skalách se koná od roku 2008 pravidelně vždy v září v obci Skály u Protivína. Právě zde se nachází jedna rodinná buňka dětského domova v Písku. Děti z píseckého dětského domova se zapojují do příprav slavnosti - společně s Letním domem a Občanským sdružením Švagr - vyrábějí postavy a loutky draků, princezen či chasníků, které jsou pak ústředním bodem celé slavnosti.

http://www.letnidum.cz/novinky?id=22046&action=detail

Dobročinný bazar na Náměstí Míru

V úterý 17. září se od 10 do 19 hodin na Náměstí Míru uskuteční již tradiční dobročinný bazar pořádaný Občanským sdružením Letní dům. Výtěžek z prodeje oblečení, knih, hraček nebo různých dekoračních předmětů bude určen na programy pro děti a mladé lidi z dětských domovů nebo rodiny, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci. Záštitu nad bazarem převzala paní Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Prahy 2. Celou akci podpoří také Nadace Divoké husy tím, že jeho výtěžek zdvojnásobí.

Slavnost Draci ve Skalách 2012 (Letní dům) Občanské sdružení Letní dům už 16 let pracuje s dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůstají v dětských domovech, a doprovází je na jejich cestě k samostatnosti. „Dobročinné bazary jsou jedním ze způsobů, jak Letní dům získává prostředky, jež používá mimo jiné na financování sociálně-terapeutických pobytů dětí z dětských domovů. Ty pomáhají dětem posilovat stabilitu a citovou vyrovnanost, podporují je v osobním rozvoji a vypořádání se s nelehkou životní situací“, říká Cyril Zákora, ředitel Letního domu.

http://www.letnidum.cz/novinky?id=22342&action=detail

Slavnost Draci ve Skalách 2012 (Letní dům) Dobročinný bazar zaštítí svou účastí herec Petr Vacek a dále kavárny Kolíbka a Kumbál - také v jejich případě bude část výtěžku věnována na programy pořádané Letním domem. K dobré kávě a domácím koláčům nebude chybět živá hudba.

Občanské sdružení Letní dům

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Více informací naleznete na logo sdružení Letní dům www.letnidum.cz

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013090029-letni-dum-draci-ve-skalach-a-dobrocinny-bazar.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku