Mladí diskutují o nedostatcích rámcových vzdělávacích plánů na půdě Senátu

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 28. 10. 2013 |

Středoškoláci a vysokoškoláci z celé ČR diskutovali 18. 10. v Senátu PČR o tom, jak se na školách vyučuje o Úmluvě o právech dítěte, o šikaně a kyberšikaně.

Nenech sebou zametat - mladí diskutovali v říjnu 2013 v Senátu

Mladí mohli v rámci této besedy projektu Nenech sebou zametat diskutovat se stínovým ministrem školství Marcelem Chládkem, zástupkyní Národního centra bezpečnějšího internetu Janou Andresovou a zástupkyní projektu I. O. R. (Internet- nejdřív ochrana, pak radost) Lucií Benešovou.

Mladí došli k tomu, že se na mnoha školách o těchto tématech vůbec nevyučuje, i přes to, že se na půdě těchto škol s šikanou či kyberšikanou potýkají. Za příčinu nedostatečné výuky účastníci považují existenci pouze rámcových vzdělávacích programů, které školám umožňují vytvářet si sami své školní vzdělávací programy. Tento výběr je v rukou učitelů, záleží tedy pouze na nich, jestli se šikaně, kyberšikaně či Úmluvě o právech dítěte budou věnovat. Tato témata by však dle názoru účastníků měla být zakomponována v programu každé základní i střední školy, protože se jedná o aktuální jevy, které se přímo dotýkají dnešní mládeže.

Za absurdní považují tvrzení některých ředitelů, že pokud se o těchto tématech budou žáci na školách více informovat, povede to k rozšíření skutečných případů šikany či kyberšikany na školách. V těchto případech je dle účastníků vhodné zvát na školy externí odborníky věnující se prevenci této problematiky, kteří jsou schopni dané programy realizovat takovou formou, která povede k osvětě, nikoli k navádění.

Účastníci besedy považují za problematickou také nedostatečnou vzdělanost pedagogů v aktuálních trendech šikany a kyberšikany. Proto by měl být kladen důraz především na vzdělávání studentů pedagogických fakult v těchto oblastech, a na školení či vzdělávací kurzy pro stávající pedagogy. Účastníci besedy také zastávají názor, že postoj rodičů k jakýmkoli osvětovým programům týkajících se šikany či kyberšikany je spíše negativní. Pokud se však jejich dítě s šikanou či kyberšikanou setká, sami mnohdy nevědí, jak se s daným problémem vypořádat, proto by se měli více zajímat o preventivní programy týkající se těchto témat.

Projekt Nenech sebou zametat! existuje již od roku 2011. Jeho cílem je neformálně informovat děti a mládež o problematice Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany. Projekt probíhá formou workshopů na školách vedenými vyškolenými lektory, kteří po úspěšném složení zkoušky získali oprávnění lektorovat na školách ve svém kraji. Tito lektoři tvoří stejnou věkovou skupinu jako jednotlivý účastníci projektu, proto může v rámci daným programů probíhat větší interakce bez jakýchkoli předsudků. Workshopy momentálně probíhají již v šesti krajích, konkrétně Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Královéhradecký a Ústecký. Součástí projektu jsou i besedy s odborníky na daná témata, které proběhly v Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Libereckém, Ústeckém kraji a také v hlavním městě Praha.

Jednotlivá témata byla: Kyberšikana vs. zákon, Kyberšikana - hrozba 21. století, Šikana – její počátky a konce, Šikana na školách – mýty a fakta.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013100053-mladi-diskutuji-o-nedostatcich-ramcovych-vzdelavacich-planu-na-pude-senatu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku