Ministr školství vyhlásil prázdninovou soutěž pro dětské tábory

| Autor: MŠMT | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 30. 7. 2014 |

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek vyhlásil prázdninovou soutěž o nejzajímavější celotáborovou hru pro děti z dětských táborů.

Tábor TOM S.T.A.N. - za japonskou exotikou do jižních Čech... (foto Ondřej Šejtka)

Učinil tak během své návštěvy dětského prázdninového tábora u Jesenice na Rakovnicku. „Rád bych jako ministr podpořil nápaditost při vymýšlení celotáborových her, v obecnější rovině bych chtěl ocenit aktivní přístup k vytváření volnočasových aktivit dětí,“ uvedl ministr Chládek.

Táborová hra TOM Kadao na téma Mafie... Pravidla soutěže MŠMT o nejzajímavější celotáborovou hru

(1) Soutěž je určena všem organizacím, které pořádají letní tábor pro děti ve věku 6-18 let.

(2) Soutěže se může zúčastnit jakákoliv organizace, která v době od 1. července 2014 do 31. srpna 2014 pořádá letní tábor.

(3) Do soutěže se může přihlásit organizace sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo se tábora účastnil jako vedoucí nebo účastník.

Na táboře v Zemi vycházejícího slunce (foto Ondřej Šejtka) (4) Celotáborová hra bude vyhodnocena na základě zaslaných nominací. Nominace se zasílají elektronicky na e-mailovou adresu soutez@msmt.cz. Každá nominace musí obsahovat:
- stručný popis celotáborové hry,
- nejzajímavější zážitek z této hry,
- fotografii nebo obrázek, které by doplňovaly popis táborové hry.

(5) Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2014.

(6) Vyhodnocení provede odbor pro mládež MŠMT prostřednictvím hodnotící komise.

(7) Hodnotící komise vybere pět nejzajímavějších celotáborových her do užšího finále. Celkového vítěze poté vybere pan ministr.

(8) S výsledky budou soutěžící seznámeni do 19. září 2014.

TOM Zlaté šípy v říši hmyzu (foto Ivo Skoček. 2012) (9) Vyhlášení vítězných organizátorů táborů proběhne na MŠMT v průběhu září 2014.

(10) Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v průběhu září a cenu předá zástupcům vítězného tábora ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

[*] Celotáborovou hrou je tematicky zaměřená hra prolínající se většinou aktivit, které se odehrávají během konání letního tábora

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prazdninova-soutez-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014070081-ministr-skolstvi-vyhlasil-prazdninovou-soutez-pro-detske-tabory.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku