(K)očkování s miliony

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 1. 1. 2015 |

Kdyby dnes média informovala o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, mohl by to někdo omylem považovat za silvestrovský vtip.

Jenže je to realita a nezbývá nám, než si do Nového roku přát hodně radosti, lásky a zdraví, hlavně to zdraví.

Návrh zákona, který se má 8. ledna projednávat ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny, se týká právě očkování, a radikálně mění dosavadní zvyky. Myslím, že takovému kroku by měla předcházet veřejná debata. Stalo se v ČR nedobrým zvykem, že debata o důležitých tématech buď vůbec neprobíhá, nebo pokud se silou vůle vytvoří, zbytečně se polarizuje a přeměňuje na souboj dobra se zlem.

Celý článek si můžete dočíst na:
http://denikreferendum.cz/clanek/19444-k-ockovani-s-miliony

Komu a za co budou hrozit pokuty?

Z blogu Zuzany Candiglioty,
http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63312960-jak-pritvrdit-s-povinnym-ockovanim-likvidacnimi-pokutami-navrhuje-ministerstvo

- Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované – § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);

- Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);

- Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

atd...

ČRDM se tímto tématem intenzivně zabývá; informace přinese ADAM.cz v nejbližších dnech.

Související články:
http://www.adam.cz/clanek-2015010006-jak-pritvrdit-s-povinnym-ockovanim-likvidacnimi-pokutami-navrhuje-ministerstvo.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015010005-k-ockovani-s-miliony.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku