Doplnění MŠMT pro úpravy rozpočtů podpořených projektů 2015 - AKTUALIZOVÁNO!

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 5. 2. 2015 |

MŠMT vyzývá všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2015, aby přepracovaly podrobný rozpočet projektu.

Úpravy rozpočtu na formuláři (ke stažení zde) zašlete prosím e-mailem na na adresu: dotace.mladez@msmt.cz nejpozději do 11. února 2015. Zašlete je ve dvou souborech, v excelové tabulce (formát xls) a zároveň naskenované s podpisem statutárního zástupce (formát pdf). Přepracovaný rozpočet nezasílejte poštou.

Organizace, u kterých je součet dotace na rok 2015 v programu č. 1 a č. 2 vyšší než 1,5 mil. Kč, mohou využít vlastní strukturu upraveného rozpočtu, která odpovídá členění aktivit v předloženém projektu. V těchto případech pošlou co nejdříve na adresu: dotace.mladez@msmt.cz návrh této struktury a po jeho odsouhlasení zpracují upravený rozpočet v této struktuře.

V případě, že žadatel nezašle upravený rozpočet ve stanoveném termínu, může organizaci zaniknout nárok na poskytnutí státní dotace.

K tématu jsme zveřejnili článek (http://www.adam.cz/clanek-2015010057-upozorneni-msmt-ke-schvalenym-dotacim-na-rok-2015-zmeny-v-rozpoctech.html)
MŠMT však podmínky doplnilolo, proto se, prosím, řiďte podmínkami na jejich stránkách:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-rozdeleni-statnich-dotaci-v-programech-c-1-2-a-4-na


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015020018-doplneni-msmt-pro-upravy-rozpoctu-podporenych-projektu-2015-aktualizovano.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku