Jak jsem začal chodit do skautu

| Autor: - QUIP z.ú. | Rubrika: VIDEA | Vydáno dne: 12. 2. 2015 |

QUIP: "Skutečnými událostmi inspirovaný příběh chlapečka Marka, který v důsledku postižení (má Downův syndrom) prožil zatím celý svůj život v ústavu. Navzdory tomu začal chodit do místního skautského oddílu. Stalo se tak díky zájmů lidí, kterým na Markovi záleží. Velký význam mělo použití technik tzv. plánování zaměřeného na člověka. Díky tomu bylo nejen odhaleno, na čem Markovi záleží a co by chtěl dělat, ale také shrnuto, jakou potřebuje pomoc, aby se mohl zapojit mezi děti ve skautském oddíle."Více informací: www.kvalitavpraxi.cz

Všechna jména i přezdívky jsou změněny. Proč má Marek mámu a přesto žije v ústavu, se dovíte v prvním díle „V nejlepším zájmu dítěte! PROČ NEMŮŽU BYDLET S MÁMOU.“

QUIP: Věříme, že to není standardní případ. Současně ale chceme upozornit na to, že není výjimečný. Krátký film „V nejlepším zájmu dítěte! PROČ NEMŮŽU BYDLET S MÁMOU“ ukazuje na přetrvávající problém v péči o děti s postižením: stále ještě se lze běžně setkat s názorem, že ústavní péče je pro ně přiměřeným řešením. Paradoxně nejvíce jsou ohroženy děti umístěné v ústavu na žádost rodičů, kteří však o děti jeví minimální nebo žádný zájem. O nich dokonce orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) obvykle nevědí. Typickým případem je Marek, který nezná biologického otce, protože ten se s ním nestýká. Místně příslušný OSPOD nikdy z vlastní iniciativy neposkytnul chlapci pomoc, aby se mohl dostat do náhradní rodiny. Potenciální pěstounku dokonce pracovnice místně příslušného OSPODu odrazovala od zájmu o chlapce. Po intervenci pracovníků jiného úřadu došel OSPOD k absurdnímu závěru: ústav je pro chlapce nejlepším řešením.

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015020039-jak-jsem-zacal-chodit-do-skautu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku