Vyjádření zelených k vládní novele školského zákona

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 2. 10. 2015 |

Předškolní vzdělávání je pro děti důležité, povinný poslední rok mateřské školy je ale příliš hrubým nástrojem. Současná úprava, kdy jsou předškoláci osvobozeni od poplatku za školku je podle nás dostatečná. Navíc povinná docházka všech předškoláků ještě prohloubí nedostatek míst pro tříleté děti, jejichž rodiče potřebují jít do práce. Prostředky, vynaložené plošně na povinnou předškolní docházku všech dětí, nejsou samy o sobě zárukou pozitivního dopadu na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, o jejichž přípravu na školu má jít především...

Celé vyjádření najdete tady:
http://www.zeleni.cz/vyjadreni-zelenych-k-vladni-novele-skolskeho-zakona/

#děti #školka #předskolní

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015100015-vyjadreni-zelenych-k-vladni-novele-skolskeho-zakona.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku