Semináře k žádostem v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 12. 10. 2015 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže čtyři semináře, určené pro zájemce z neziskových organizací, pracujících s dětmi a mládeží.

Ze zářijového informačního semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro NNO v Brně (MŠMT, ČRDM)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v srpnu novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - zatím pro rok 2016. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které pomohou zkvalitnit, rozšířit a rozvíjet činnost jednotlivých organizací dětí a mládeže i organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Ze zářijového informačního semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeže pro NNO v Brně (MŠMT, ČRDM) Nové programy přinášejí řadu změn, jako nové dělení programů, zavedení bodového systému hodnocení u programů č. 3 a 4, podávání žádostí v novém informačním systému s názvem ISPROM (zkratka informační systém pro mládež) a další novinky.

Odkaz na aktuální znění Programu naleznete na adrese:
http://www.msmt.cz/file/35466/ Pokud jste se nestihli zúčastnit žádného ze seminářů osobně, můžete zhlédnout videozáznam ze semináře v Brně:

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí dotace na následující rok prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese http://isprom.msmt.cz/, a metodiku hodnocení projektů najdete na odkaze: http://www.msmt.cz/file/36256/

A nezapomeňte - žádosti se přijímají nejpozději poslední PRACOVNÍ DEN v říjnu, a to je pátek 30. 10. 2015!

Na informačním semináři v pražském Karlíně (foto ČRDM)

Semináře proběhly v úterý 8. září v DDM hl. m. Prahy v Praze 8 - Karlíně, ve čtvrtek 10. září v SVČ Lužánky v Brně, v úterý 29. září na  Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, a poslední v sobotu 3. října 2015 - opět v DDM v Praze 8.

Související:
UPŘESNĚNÍ MŠMT k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015100037-seminare-k-zadostem-v-ramci-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nno-na-rok-2016.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku