Nadace VIA vyhlásila granty pro lidi, kteří chtějí ve svém okolí obnovit drobné památky

| Autor: redakce | Rubrika: myslím si | Vydáno dne: 27. 2. 2016 |

Vyhlásili jsme granty pro lidi, kteří chtějí ve svém okolí obnovit drobné památky

Nadace VIA vyhlásila granty na podporu drobných památek (do 7.3.2016!)

Po dvou letech opět Nadace VIA vyhlašuje program Fond kulturního dědictví podporující obnovu drobných památek.

Cílem programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí. Ale také chceme pomáhat posilování vazeb osobních, a to právě prostřednictvím společné účasti na opravách a oživení drobných památek. Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Proto také program nese podtitul „Darujme památkám nový příběh!“.

Drobnou památkou rozumíme krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.).

V letošním ročníku Fondu kulturního dědictví chceme část prostředků věnovat také na obnovu drobných židovských památek (např. náhrobků). Uzávěrka příjmu žádostí je 7. března 2016

Více, včetně pravidel a formulářů, najdete na http://www.nadacevia.cz/2016/01/27/vyhlasili-jsme-granty-pro-lidi-kteri-chteji-ve-svem-okoli-obnovovat-drobne-pamatky/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016020059-nadace-via-vyhlasila-granty-pro-lidi-kteri-chteji-ve-svem-okoli-obnovit-drobne-pamatky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku