Hordy nevzdělatelných? Na jednu školu připadají dva noví žáci s handicapem

| Autor: | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 2. 3. 2016 |

Úroveň celonárodní debaty o inkluzi dosáhla stavu mimořádné informační zmatenosti. Zkusme se vrátit k realitě a číslům.

Dnes tedy dva obrázky a shrnutí, co z nich vyplývá. Grafika pochází z prezentace České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, data ze školských matrik ministerstva.

Z čísel vyplývá, že nájezd dětí s nějakým problémem do běžných škol nehrozí prostě proto, že tam většinou už jsou. Do běžných škol jich už chodí 46 tisíc...

Celý článek včetně grafiky najdete zde:
http://www.respekt.cz/spolecnost/hordy-nevzdelatelnych-na-jednu-skolu-pripadaji-dva-novi-zaci-s-handicapem

#sociální začleňování #inkluze

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.
ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016030012-hordy-nevzdelatelnych-na-jednu-skolu-pripadaji-dva-novi-zaci-s-handicapem.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku