Vyúčtování poskytnutých dotací MŠMT za rok 2016

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 27. 10. 2016 |

(Pokyny k vyúčtování Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží na rok 2016)

Vyúčtování dotací za rok 2016 je možné vkládat od 1. 12. 2016 do elektronického informačního systému pro mládež ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/

Instrukce k vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2016: Organizace podpořené v Programu č. 1 mohou pro zpracování vyúčtování použít formulář ve struktuře po aktivitách, ve které předkládaly upravený rozpočet.

Vyúčtování musí být zasláno v listinné podobě nejpozději do 31. 1. 2017 (rozhodující je razítko pošty) na adresu: odbor pro mládež, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Více: http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-za-rok-2016-programy-statni

V případě dotazů k vyúčtování kontaktujte prosím Ing. Karolínu Drobilovou na e-mailové adrese karolina.drobilova@msmt.cz:, tel.: 234 811 119.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016100066-vyuctovani-poskytnutych-dotaci-msmt-za-rok-2016.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku